Tým školy

Rada školské právnické osoby

Dr. Bohuslava Šenkýřová, předsedkyně

JUDr. Emil Šenkýř, DiS.

Ing. Zuzana Balžanková

 

Vedení

stanclova.jpg

Bc. Martina Štanclová
ředitelka Kouzelných škol

Martina od začátku profesní dráhy pracuje ve školství. Po vystudování předškolní a mimoškolní pedagogiky pokračovala ve studiu speciální pedagogiky na VŠ se zaměřením na mentálně postižené děti.

V roce 2000 se Martina poprvé setkala s pedagogikou Marie Montessori a to zcela změnilo její profesní směřování. Začala učit v mateřské škole Montessori na Praze 12 a dále si prohlubovala svoje znalosti v tomto směru. V roce 2010 ji oslovila Společnost Montessori, zda by se nestala součástí týmu lektorů našeho Národního diplomového kurzu. V diplomovém kurzu učí hudbu a vede otevřené semináře pro veřejnost. Martina je také absolventkou České akademie jógy při FTVS a spolupracuje s Českou Orffovou společností. Martina je absolventkou kurzu Clause – Dietera Kaula.

Martina spolupracuje jako dobrovolník se sdružením Lékořice. Dochází na oddělení gariatrie a podílí se na různých jiných aktivitách Lékořice (bazárky, výtvarné dílny). ​V současné době studuje na VŠ Andragogiku.

Přínos pedagogiky Marie Montessori pro děti vidím v jejich svobodném rozvoji, chuti učit se nové věci a poznávat svět. Na řadě dětí, které prošly mýma rukama vidím jak toto pedagogika může obohatit každého, kdo se jí začne zabývat. Je to vlastně celoživotní cesta pro děti, ale i dospělé.

Pro učitele je důležité vést dítě, aniž by ono samo příliš pocítilo jeho přítomnost, tak aby mu poskytl potřebnou pomoc, ale nikdy nestál v cestě mezi dítětem a jeho zkušeností.

Maria Montessori

csingerova.jpg

Ilona Csingerová
hospodářka mateřské školy

Ilona je součástí týmu mateřské školy. Pečuje o část provozních věcí. Má na starosti vše ohledně stravování včetně komunikace s rodiči.  Je podporou učitelkám na výletech a společenských akcích. Děti s ní rády sdílejí své zážitky a berou ji jako součást školky.

Má středoškolské vzdělání s maturitou.

Učitelé

bednarova.jpg

Mgr. Barbora Bednářová
učitelka

Naučit se pouhé poslušnosti není dostatečnou přípravou na život v demokracii. Jistota demokracie závisí od inteligence a samostatnosti voličů. Inteligenci můžeme rozvinout pouze tehdy, když mladým lidem umožníme zabývat se problémy reálného života.

Maria Montessori

Bára vystudovala Střední pedagogickou školu Futurum, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, a Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor výtvarná výchova, historie. Montessori metodě se věnuje od roku 2009. Absolvovala Národní diplomový kurz Montessori. Krátce působila na základní škole Na Beránku v Praze 4. Práce s dětmi jí přináší radost a motivuje ji ke kreativitě. Ráda vymýšlí nové didaktické materiály k výuce.

„Stálý zájem o výchovu a vzdělávání dětí mě dovedl k metodě Marie Montessori, která mě oslovila pro svou demokratičnost a komplexnost. Podporovat v dětech tvořivost, svobodu rozhodování a soběstačnost je hlavním úkolem pedagogů. Metoda Marie Montessori je nadčasová, tak jako se to povedlo kdysi Janu Amosi Komenskému. Je to názorná metoda zapojující všechny smysly a současně kultivující spolupráci a respekt dětí mezi sebou navzájem.“

Alfou a omegou naší didaktiky budiž hledat a nacházet takovou metodu, aby učitelé vyučovali méně, žáci se však naučili více, aby ve školách bylo méně shonu, nechuti a marné práce, zato však více pohody, poutavé činnosti a trvalého úspěchu v učení; v křesťanské obci pak aby bylo méně temnoty, zmatku a nesvárů, ale více světla, řádu, míru a pokoje.

Jan Amos Komenský

blazkova.jpg

Henrieta Blažková
učitelka

Jen pomocí svobody a vlastních zkušeností s okolím se může člověk rozvíjet.

Maria Montessori

Henrieta vystudovala Střední pedagogickou školu Futurum, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, a absolvovala Národní diplomový kurz Montessori. S pedagogikou Montessori se seznámila prostřednictvím svých dětí. Dětem se věnovala na různých úrovních vzdělání. Má zkušenost s domácím vzdělávání. Také pracovala v Kouzelných školách jako vychovatelka v družině či asistentka učitele na 1. stupni základní školy.

„Díky této metodě jsem měla možnost vidět, jaká neobyčejná výbava a možnosti se ukrývají v každém dítěti, které se ve vhodných podmínkách, může rozvinout ve spokojenou, sebevědomou a spolupracující bytost.“

novakova.jpg

Lucie Nováková
učitelka angličtiny

Lucie se s pedagogikou Montessori seznámila již v útlém dětství, když chodila do jedné z prvních školek a později škol v Praze. Právě tato zkušenost ji v pozdějším věku přivedla k překladu textů a návodů z angličtiny k montessori pomůckám. Na tomto způsobu vzdělávání ji nejvíce naplňuje fakt, že se děti do školky těší a každý den si odnáší nové poznatky naprosto nenásilnou formou. Kontakt s dětmi a jejich učení ji provází již dlouhý čas, ať už skrze au-pair zkušenosti, nebo její soukromé lekce angličtiny. Tento celoživotní zájem vyústil v absolvování kurzu Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I, jehož je lektorkou, ale zároveň i žačkou.

V současné době studuje Dějiny Evropské kultury na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a Anglistiku - Amerikanistiku na Filosofické fakultě. Dále se také připravuje na certifikát CAE a kurz Montessori pedagogiky.