section

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení do naší mateřské školy organizujeme individuálně a skládá se z několika kroků.

 1. Rodiče doručí podepsanou žádost o přijetí do mateřské školy (dále jen MŠ).
 2. Na základě této žádosti budou rodiče pozváni k zápisu. Zápis se uskutečňuje individuálně s dítětem za provozu MŠ. (Dítě pracuje ve skupině s dětmi z MŠ.)
 3. Termín zápisu je zaslán e-mailem rodičům na základě podané žádosti o přijetí.

Předpokladem pro přijetí do školy je příznivý vztah k Montessori metodě, osobní návštěva rodičů (v rámci dne otevřených dveří, případně individuální návštěva po domluvě s ředitelkou školy) a účast dítěte na zápisu.

Kritéria zápisu

 1. Děti jsou do MŠ přijímány ve věku tří let. (Po individuální dohodě lze přijmou dítě mladší tří let. Ředitelka MŠ si vyhrazuje právo u dětí mladších 3 let posoudit fyzickou a psychickou zralost dítěte.)
 2. Do MŠ jsou přijímány děti, které jsou schopny plnit školní vzdělávací program.
 3. Dítě má osvojené základní hygienické návyky a je samostatné přiměřeně svému věku.
 4. Dítě má sourozence navštěvujících MŠ Kouzelných škol (dále jen KŠ) nebo základní školu KŠ.
 5. Předpokladem pro přijetí do MŠ je příznivý vztah k Montessori metodě.
 6. Rodiče navštívili MŠ (DOD nebo individuální návštěva).
 7. Dítě se osobně zúčastnilo zápisu do MŠ.

Potřebné doklady k zápisu

 • Žádost o přijetí do mateřské školy
 • Evidenční list dítěte potvrzený lékařem
 • OP zákonného zástupce dítěte
 • Rodný list dítěte

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat v zákonné lhůtě 15 dnů od doručení prostřednictvím ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

Žádost o přijetí

Zde je možné si stáhnout žádost o přijetí do mateřské školy. Vyplněnou žádost  předejte ředitelce školy Mgr. Martině Štanclové osobně (+420 725 783 569) nebo emailem martina.stanclova@kouzelneskoly.cz.

(Jedná se o editovatelný PDF soubor. Pokud nemáte v prohlížeči aktivní kolonky, ulože si prosím soubor k Vám do počítače a následně otevřete v programu Adobe Reader.)