section

Charakteristika

Mateřská škola je otevřena od pondělí do pátku od 7:45 do 17:00 hodin. Děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd vždy pod vedením dvou kvalifikovaných pedagogů.

Přijímáme děti ve věku od 3 do 6/7 let. Je-li dítě na docházku připraveno (zvládnutí základních hygienických návyků, celková vyspělost), je možné přijmout i dítě mladší třech let.

Uspořádání dne

Denní režim je jen orientační, přizpůsobujeme ho potřebám dětí. Operativně reagujeme na mimořádné situace a změny počasí.

07:45 – 08:30

individuální příchod dětí

07:45 – 08:45

volná práce dětí, rozhovory

08:45 – 09:00

ranní přivítání, rozcvička, kalendář

09:00 – 09:30

dopolední pracovní blok - individuální a skupinová práce s montessori materiálem; dopolední zájmové činnosti: jóga pro děti, výtvarné činnosti, skupinová práce předškoláků, hudebně pohybové činnosti a jedno dopoledne v týdnu pracovní blok v anglickém jazyce

09:30 – 09:50

dopolední svačina

09:50 – 10:30

setkání na elipse (reflexe dětí, cvičení koordinace a koncentrace, téma dne)

10:30 – 12:00

pobyt venku, přírodovědné vycházky, pohybové aktivity, hry na hřišti

12:00 – 12:30

oběd (po obědě čištění zoubků)

12:45 – 13:00

odchod dětí s půldenní docházkou

12:45 – 13:45

polední klid (čtení a poslech pohádky, odpočinek)

13:45 – 17:00

odpolední pracovní blok - aktivity dle vlastního výběru dětí;
odpolední zájmové činnosti: dvě odpoledne pracovní blok v anglickém jazyce

14:30 – 15:00

odpolední svačina

15:00 – 17:00

odchod dětí

 

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči je v Kouzelných školách velmi důležitá. Soulad výchovné metody Montessori s přístupem v rodině je pro děti nezpochybnitelným přínosem. Děti motivuje, když vidí, že se rodiče do jejich školních aktivit zapojují. Z tohoto důvodu jsou rodiče zváni na celou řadu akcí (oslavy, společné akce, tvůrčí dílny apod.). Pořádáme pro ně také Montessori workshop.

Aby rodiče měli vždy přehled o vzdělávání a vývoji svého dítěte, organizujeme:

  • individuální schůzky s rodiči
  • seminář pro rodiče
  • tvůrčí dílny a oslavy
  • dny otevřených dveří
  • aktuální informace na webových stránkách a vývěsce školy
  • zasílání aktuálních informací rodičům e-mailem
  • roční kalendář akcí na webových stránkách a vývěsce školy

Jsme otevřeni vyslyšet Váše názory, nápady, kritiku a přání.