Pasování školáků

22.06.2016

Závěrečná zahradní slavnost a pasování předškoláků na školáky. S koncem  školního roku jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky, kteří jdou po  prázdninách do školy.  Pasování se ujal sám Karel IV. s chotí. Pak již následovalo společné veselí  a hodování. Těším se zase po prázdninách na viděnou.