Týmový koučink - Kouzelné školy

20.10.2017

V sobotu 14.10.2017 proběhlo první setkání pedagogického týmu Kouzelných škol, kde jsme se soustředili na definici naší společné VIZE. Toho, jak si přejeme spolupracovat jako jednotný TÝM. Definovali jsme si naše společné PRINCIPY fungování mezi sebou, směrem k dětem i k rodičům. A bude následovat další společné setkání, na kterém budeme pokračovat v definici firemních HODNOT.

Dává nám smysl společné tvoření, diskuse a hledání řešení, které nám všem vyhovují a vedou k naplnění a spokojenosti nás všech – PEDAGOGŮ, DĚTÍ i RODIČŮ.