section

Smyslová výchova

Cílem smyslové výchovy je zdokonalení a vytříbení dětských smyslů. Děti se v tomto věku nachází v tzv. senzitivním období, kdy jsou pro ně smyslové podněty, vjemy a zkušenosti při procesu učení naprosto klíčové. Děti potřebují věci vidět, osahat si je, manipulovat s nimi, cítit jejich vůni, zkusit jejich chuť. Všechny smyslové materiály pomáhají zlepšit a zpřesnit dětské porozumění fyzického světa, ukazují dětem rozdíly a podobnosti, zaměřují se na detaily. Součástí smyslové výchovy je i hudební výchova.

Foto