section

Kosmická výchova – poznávání světa všemi smysly

Dejme dítěti představu celého vesmíru, neboť vše je jeho součástí a vše je propojeno, aby tak vytvářelo jednotný celek.

Maria Montessori

Kosmická výchova je nauka o všem, co nás obklopuje. Zabývá se postavením člověka ve společnosti, nastiňuje historii naší planety, zkoumá vesmír, život, přírodu i kulturu. Kosmická výchova zahrnuje témata obsažená v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, zeměpisu, dějepisu, ale i v chemii, fyzice a ve společenských a kulturních vědách.

Učitel se snaží být dětem nápomocen ve zkoumání světa v souvislostech. V tomto věku jde hlavně o poznávání prostřednictvím smyslů a prožitků. Zkoumání zákonitostí praktickými činnostmi a pokusy. Témata kosmické výchovy zahrnují hudební, výtvarné i pohybové aktivity. Při práci se řídíme heslem:

V mysli není nic, co dříve nebylo v rukou.

 

Foto