Přehled

5 vyučovacích oblastí:
- praktický život
- smyslová výchova (zahrnuje hudební dovednosti)
- jazyková výchova
- matematika
- kosmická výchova