section

Sportovní hry

Sportovní hry

Sport se stal nedílnou součástí moderního způsobu života. V tomto kroužku se děti postupně seznámí s různými druhy tělesného cvičení tak, aby mohly najít oblast, která je pro ně nejpřitažlivější. Kroužek probíhá ve sportovní hale s různorodým klasickým i moderním náčiním. Do programu jsou zařazeny kolektivní hry, hry na koordinaci a spolupráci v týmu.

Lektor

Petr Macušík

Petr Macušík

Petr pracuje od roku 2000 jako lektor sportovních aktivit jak pro děti tak pro dospělé. Jeho hlavním zaměřením je tenis. Petr je absolventem trenérské školy. Ve volném čase pořádá akce pro děti i dospělé. K jeho koníčkům patří sport, kultura a četba

Kontakt: petr.macusik@seznam.cz