Dramatický kroužek

Během dramatického kroužku paní lektorka pracuje s konkrétní knihou. Při jejím výběru vychází ze zájmu dětí, složení skupiny apod. Děti v průběhu hodiny vstupují do příběhu, přebírají role jednotlivých postav, svým jednáním vytvářejí prostředí, přehrávají a domýšlejí děj, nahlíží na problém z více úhlů pohledu a tím si utváří na problém vlastní názor. Jedny z hlavních cílů hodin jsou rozvoj empatie, improvizace a spolupráce.

Lektorka

Alžběta Ferklová

Alžběta Ferklová

Vystudovala předškolní pedagogiku na PedF UK a dramatickou výchovu na DAMU. Během studia využila možnost odjet na semestr do Osla. Učila v mateřské škole a poté několik let na 1.stupni v ZŠ Londýnská na Praze 2, kde byla garantem ročníku.

V současné době se věnuje hlavně svým třem dcerám, vede kroužky dramatické výchovy v mateřské a základní škole, lektoruje semináře pro učitele mateřských a základních škol a učí dramatickou výchovu na PedF UK.

Mimo práce a dětí ji baví cokoliv vyrábět a tvořit, miluje projíždět Evropu starým obytným autem, nepohrdne žádným sportem a nejvíce si odpočine na chalupě v Jizerských horách.

"Montessori pedagogika mě, vzhledem k mému oboru, neoslovila jako studenta vysoké školy, ale o to víc mě dostala jako rodiče-učitele. Líbí se mi, jakým přirozeným a zároveň promyšleným způsobem probouzí v dětech touhu učit se, jak pracuje s jasnými nenásilnými pravidly, podílí se na vytváření vkusu a kooperuje se způsobem výchovy našich dětí."