section

Nabídka kroužků

Nabídka zájmových kroužků

V rámci odpolední družiny se děti mohou přihlásit na zajímavé zájmové kroužky. Jejich zaměření a obsah je navržen tak, aby rozvíjel celou osobnost dítěte i jeho specifické dovednosti. Struktura odpoledních kroužků se odvíjí od přání a potřeb našich žáků. Rádi uslyšíme od rodičů a dětí náměty pro rozšíření naší nabídky.