section

Výtvarné dílny

Výtvarné dílny

"Je to především o vašich dětech a jejich vnímání, fantazii a rozvoji"

Prohlubování a zkvalitňování vnímání věcí, barev a situací kolem sebe - lidé, rostliny, živočichové, město, obchod.

Ztvárnění konkrétního tématu na aktuální dění /např. velemloci v pražské ZOO/

Vytváření objektů, kreslení, malování z různých materiálů:

  • tradiční materiály - tempery, vodovky, pastelky, tužka, modelína..
  • ekologické, novodobé a přírodní materiály - plastové kelímky, láhve, papírové krabice., věci, které nás běžně obklopují a třeba už ztratily svoji funkci – CD, trička, přírodniny (pecky, listy)

Individuální a skupinové projekty - rozvíjení osobnosti prostřednictvím své tvorby a tvorby jiných dětí v kroužku

Povídání si o umění – diskuse na zadané téma v jednoduché rovině dětského chápání

Lektorka tvoří společně s dětmi – je jedna z nich – je jako příklad, jednoduchým a srozumitelným způsobem pomůže dítěti k dosažení stanoveného cíle

Struktura hodiny:

  • Rozcvička
  • Ukázky z historie umění
  • Zopakování technik a práce s materiály z předešlé hodiny
  • Nový projekt
  • Diskuse

Fotogalerie

Výtvarné dílny říjen 2018

 

Lektorka

Mariana Kojšová

Mariana Kojšová

Výtvarnice a fotografka. Umění se věnuje od dětství. Se studiem umění začala na  základní umělecké škole - obor výtvarná výchova, piano a po ukončení gymnázia pokračovala na soukromé Pražské fotografické škole. Umělecká dráha byla obohacena o soukromé hodiny uměleckého fotografa JUDr. Martina Martinčeka a světové akademický malířky, představitelky moderny Ester Martinčekové-Šimerové.

Mariana se věnuje fotografii - portrétů, krajiny a každodenních událostí kolem nás. Olejovým pastelem kreslí na základě fotografií pop-artové portréty známých i méně známých lidí a také ilustruje knížky, vyrábí šperky a věnuje se novým technologiím v umění.

Má vrozený vztah k dětem, s kterými vytváří svět kolem sebe s pomoci výtvarných technik a materiálů.

Marianiny obrazy visí v soukromých i veřejných prostorech (např. Atlantis Center-Dům zážitků, Praha; Muzeum J.N. Hummela, Bratislava).

Kontakt: marianakojsova@yahoo.com


ukázka práce: