Bálintovská skupina

Bálintovská skupina pro děti má svá vlastní pravidla.

Výběr tématu - prezentace, co všechno se zkusilo - dotazy skupiny - fantazie „co bych dělal, kdybych byl na místě" - návrhy řešení - co skupina přinesla tomu, kdo téma přinesl. 

Pravidelná setkávání v diskuzním kruhu přináší vlastní témata, prostor komunikovat, pěstovat sebedůvěru, spolupracovat. Učí naslouchat a přijímat názor druhých. Děti formou skupinové práce nacházejí nové možnosti řešení aktuálních témat, která právě prožívají. Učí se respektovat pravidlo "mluví vždy jen jeden", řeší mezi sebou nastalé situace, zdravě sebeprosazují vlastní názor.

Etickými tématy v doprovodu se zážitkovou pedagogikou si osvojují sociální dovednosti.

Lektorka

Renata Havlíková

Mgr. Renata Havlíková

Učitelka 4. a 5. ročníku Kouzelných škol - viz tým školy.