section

Výchovný poradce a preventista

Náplň:

  1. Poskytuje žákům, rodičům a ostatním pedagogům informace a informační materiál o své činnosti a o činnosti jiných organizací a institucí zabývajících se poradenstvím a prevencí
  2. Organizuje některé preventivní a vzdělávací akce školy
  3. Podílí se na zlepšování spolupráce školy a rodičů
  4. Snaží se vytvořit příznivé klima pro zlepšování schopností a dovedností žáků s poruchami učení a žáků nadaných
  5. Poskytuje karierové poradenství ( vhodný výběr dalšího vzdělávání žáků – ZŠ, Gymnázia)
  6. Pomáhá při řešení problémů žáků a rodičů (náročné životní situace, školní neúspěšnost aj.)
  7. Naše škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 10.

Kontakt:

havlikova.jpg

Mgr. Renata Havlíková / renata.havlikova@kouzelneskoly.cz
Mobil: (+420) 602 338 094

Konzultační hodiny:

Konzultační hodiny: Každé úterý 14:00 – 15:00, případně dle domluvy.