section

Přijímací řízení

Přijímací řízení do naší základní školy organizujeme individuálně a skládá se z několika kroků.

 1. Rodiče zašlou na emailovou adresu školy žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
 2. Na základě této žádosti budou rodiče pozváni k formálnímu zápisu.
 3. Termín zápisu je uveřejněn v kalendáři školy.
 4. Doporučujeme vyjádřit zájem o zápis do naší školy co nejdříve, nejlépe do konce kalendářního roku.

Předpokladem pro přijetí do školy je příznivý vztah k Montessori metodě, osobní návštěva rodičů a dítěte ve škole (Den otevřených dveří, případně individuální návštěva po domluvě s ředitelkou školy).

Kritéria přijetí:

 1. Dítě navštěvovalo naši Montessori MŠ.
 2. Dítě má již ve škole sourozence.
 3. Dítě navštěvovalo jinou Montessori MŠ, je normalizováno a orientuje se v základních Montessori pomůckách.
 4. Dítě je psychicky a fyzicky zralé pro zahájení školní docházky.
 5. Věk dítěte.
 6. Rodiče projevují dlouhodobý zájem o docházku do naší ZŠ.
 7. Rodiče projevují znalost Montessori pedagogiky a zájem o ni.

Konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka do ZŠ náleží ředitelce školy.

K zápisu si s sebou vezměte vyplněný zápisní list do ZŠ, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

Kontakt

Mgr. Martina Štanclová, ředitelka školy

mobil: +420 725 783 569
martina.stanclova@kouzelneskoly.cz

Ke stažení