section

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/22

Milí zájemci o zápis do naší základní školy, jak určitě víte, v tomto školním roce budou zápisy probíhat na dálku online přihláškou. K zápisu se můžete přihlásit přes link níže. Do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 přijímáme 18 žáků.

ZÁPIS BUDE ZAHÁJEN 6. DUBNA 2021.

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s epidemií covid-19 bude zápis pro školní rok 2021/22 probíhat online formou. Online přihlášku lze podat od 6. dubna 2021 na tomto odkazu:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/kouzelneskoly/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4380#

Po vyplnění online formuláře k zápisu obdržíte potvrzující e-mail s registračním číslem a následně vás budeme kontaktovat telefonicky. V případě, že byste potřebovali další informace, volejte na +420 725 783 569.

Standardní zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku naší základní školy organizujeme individuálně a skládá se z několika kroků.

  1. Rodiče zašlou na emailovou adresu školy žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
  2. Na základě této žádosti budou rodiče pozváni k formálnímu zápisu.
  3. Termín zápisu je uveřejněn v kalendáři školy.
  4. Doporučujeme vyjádřit zájem o zápis do naší školy co nejdříve, nejlépe do konce kalendářního roku.

Kritéria přijetí:

  1. Dítě navštěvovalo naši Montessori MŠ.
  2. Dítě má již ve škole sourozence.
  3. Věk dítěte.

Konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka do ZŠ náleží ředitelce školy.

K zápisu si s sebou vezměte vyplněný zápisní list do ZŠ, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

Kontakt

Mgr. Martina Štanclová, ředitelka školy

mobil: +420 725 783 569
martina.stanclova@kouzelneskoly.cz

Ke stažení