Modrá družina - listopad

Fotek: 11 · Autor: admin 2 · Založeno: 06.12.2018 · Zhlédnutí: 116

Začátkem listopadu jsme s dětmi navštívili v rámci svátku Dušiček Olšanské hřbitovy a zapálili svíčky na opuštěných hrobečcích. Někteří dokonce po nálezu košťátka pomohli s údržbou méně opuštěných hrobů :-) V tomto měsíci jsme si také připomněli Den válečných veteránů a vyrobili brože - vlčí máky. Nezapomněli jsme ani na výročí 17. listopadu. Ve druhé části měsíce jsme se začali více věnovat nácviku divadla pro děti a rodiče, se kterým vystoupíme v předvánočním čase. S přiblížením adventu jsme se zaměřili na dobré skutky, v rámci projektu Ježíškova vnoučata, jsme uspořádali sbírku pro vzdálený Domov důchodců, který nepobírá žádné dotace. Jedno zimní odpoledne jsme zpříjemnili sobě i pedagogům zřízením Modré čajovny :-)