Oranžová třída: Příběh o vzniku Země

Fotek: 25 · Autor: admin 2 · Založeno: 04.03.2019 · Zhlédnutí: 51

V únoru děti čekal příběh o vzniku Země. Nejprve děti měřily na časové osa, jak dlouho už život na zemi trvá. Poté se seznámily s jednotlivými obdobími. Vyhledávaly informace v encyklopediích a zhlédly několik krátkých dokumentů. Na základě těchto informací pak vytvořily vlastní dějovou osu, na které malovaly a popisovaly období od prahor po čtvrtohory. Nejvíce děti zaujal pokus se sopkou a období druhohor s různými druhy dinosaurů. :-)