Modrá družina v listopadu

06.12.2018

Začátkem listopadu jsme s dětmi navštívili v rámci svátku Dušiček Olšanské hřbitovy a zapálili svíčky na opuštěných hrobečcích. Někteří dokonce po nálezu košťátka pomohli s údržbou méně opuštěných hrobů :-)

V tomto měsíci jsme si také připomněli Den válečných veteránů a vyrobili brože - vlčí máky. Nezapomněli jsme ani na výročí 17. listopadu.

Ve druhé části měsíce jsme se začali více věnovat nácviku divadla pro děti a rodiče, se kterým vystoupíme v předvánočním čase. S přiblížením adventu jsme se zaměřili na dobré skutky, v rámci projektu Ježíškova vnoučata, jsme uspořádali sbírku pro vzdálený Domov důchodců, který nepobírá žádné dotace.

Jedno zimní odpoledne jsme zpříjemnili sobě i pedagogům zřízením Modré čajovny :-)