Oranžová třída: Příběh o vzniku Země

04.03.2019

V únoru děti čekal příběh o vzniku Země. Nejprve děti měřily na časové osa, jak dlouho už život na zemi trvá. Poté se seznámily s jednotlivými obdobími.

Vyhledávaly informace v encyklopediích a zhlédly několik krátkých dokumentů.

Na základě těchto informací pak vytvořily vlastní dějovou osu, na které malovaly a popisovaly období od prahor po čtvrtohory. Nejvíce děti zaujal pokus se sopkou a období druhohor s různými druhy dinosaurů. :-)