Oranžová třída: Březen

12.04.2019

Březen se u nás ve třídě nesl v duchu Vítání jara. Učili jsme se jarní písně, vyráběli Moranu a pak ji šli hodit do blízkého Botiče. Také jsme měli ve třídě 2 zvířátka - šneka a žábu.

Na konci měsíce u nás proběhl Den s Andersenem. Děti přišly v maskách postav z dětských knih. Četly andersenovy pohádky, spojovaly pohádkové postavy a dávaly k sobě části názvů pohádek. Nakonec si vyrobily záložku do knihy - nejčastěji měla tvar Bezzubky.