Adaptační kurzy - Zelená a Fialová třída

Adaptační kurzy - Zelená a Fialová třída

09.09.2019

Pobyt v Toulcově dvoře

Na programech v Toulcově dvoře jsme si povídali a trochu i zažili a vyzkoušeli, jak nakládat s odpadem, co se s ním děje po vyhození do kontejneru i jak se poté vyrábí např. papír. Vyčistili jsme si špinavou vodu z řeky, vyrobili ve sklenici déšť, stali se mateční horninou a lovili bezobratlé živočichy v půdě.

Ve volných chvílích jsme hráli různé hry, večer jsme se byli podívat na zvířátka na farmě a poté si užili prima táborák.

 

Ve středu žáci Zelené a Fialové třídy navštívili Festival vědy na Vítězném náměstí.