Intenzivní plavecký výcvik Olšanka - Bubble Trouble

Intenzivní plavecký výcvik Olšanka - Bubble Trouble

29.09.2020

V pátek jsme zakončili plavecký týden.

Děti byly rozdělené na dvě skupiny, děti které mají již nějaké technické dovednosti a na děti, které je potřebují získat. Za celý týden jsme s dětmi projeli základy třech plaveckých stylů( znak,prsa,kraul), správnou polohu těla, dýchání do vody, odrazy do splívání, skoky, orientace ve vodě. 

V pátek si všechny děti, dle svého uvážení, vybraly vzdálenost, kterou chtějí samy za sebe  uplavat. Možnosti byly - 12,5 m, 25 m a 50 m. A zde se přesně ukázalo, jaký velký kus práce děti udělaly. Jsme na ně moc pyšní a věříme, že i ony si odnášejí skvělý pocit. 

Závěrem bych vám chtěla poděkovat opět za skvělou spolupráci, popřála bych vám spousta takových kouzelných dětí, skvělý učitelský tým a hlavně spousta sil, energie v této opravdu šílené době.

Markéta Novotná
za celý kolektiv Bubble Trouble

 

image001.jpg