I jeden dopis může změnit běh událostí

13.11.2020

 

 

Nejen Montessori školy, jako je ta naše, ale i všechny malotřídní školy se smíšenými ročníky se dostaly do situace, že prvňáci a druháci z jedné třídy budou ve škole, ale třeťáci z té samé zůstanou na distanční výuce doma. Jsme proto moc rádi, že náš otevřený dopis na MŠMT a ČŠI, kterým jsme vyslovili prosbu o zohlednění malotřídních škol v harmonogramu navrácení žáků k prezenční výuce, měl pozitivní odezvu na patřičných místech. Od 18. listopadu se proto do škol vrátí nejen žáci 1. a 2. tříd ZŠ, ale také žáci z tzv. malotřídních škol se smíšenými ročníky.

Jsme škola Montessori a jedním ze základních znaků takovýchto škol je věková heterogenita ve třídách. Prakticky to znamená, že jednu třídu navštěvují vždy dohromady žáci prvního, druhého, ale také třetího ročníku. Pokud by se do škol vrátili jen žáci prvních a druhých tříd - a nikoliv třetích, vedlo by to k celé řadě komplikací. Jsme moc rádi, že se tak nestane!

Potvrdilo se nám, že má smysl se ozvat a každý jeden člověk je důležitý k tomu, aby změnil chod událostí. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k návratu třeťáků zpět do škol.

Děkujeme všem za podporu!

Více k tomuto tématu se dočtete v tomto článku.