Tým školy

Rada školské právnické osoby

Dr. Bohuslava Šenkýřová, předsedkyně

JUDr. Emil Šenkýř, DiS.

Ing. Zuzana Balžanková

Školská rada

Za zřizovatele

JUDr. Emil Šenkýř, DiS.

Za pedagogický sbor

Mgr. Lenka Svobodová

Za rodiče nezletilých žáků

Mgr. Ing. Markéta Hoidekrová

 

Vedení

stanclova.jpg

Bc. Martina Štanclová
ředitelka Kouzelných škol

Martina od začátku profesní dráhy pracuje ve školství. Po vystudování předškolní a mimoškolní pedagogiky pokračovala ve studiu speciální pedagogiky na VŠ se zaměřením na mentálně postižené děti.

V roce 2000 se Martina poprvé setkala s pedagogikou Marie Montessori a to zcela změnilo její profesní směřování. Začala učit v mateřské škole Montessori na Praze 12 a dále si prohlubovala svoje znalosti v tomto směru. V roce 2010 ji oslovila Společnost Montessori, zda by se nestala součástí týmu lektorů našeho Národního diplomového kurzu. V diplomovém kurzu učí hudbu a vede otevřené semináře pro veřejnost. Martina je také absolventkou České akademie jógy při FTVS a spolupracuje s Českou Orffovou společností. Martina je absolventkou kurzu Clause – Dietera Kaula.

Martina spolupracuje jako dobrovolník se sdružením Lékořice. Dochází na oddělení gariatrie a podílí se na různých jiných aktivitách Lékořice (bazárky, výtvarné dílny). ​V současné době studuje na VŠ Andragogiku.

Přínos pedagogiky Marie Montessori pro děti vidím v jejich svobodném rozvoji, chuti učit se nové věci a poznávat svět. Na řadě dětí, které prošly mýma rukama vidím jak toto pedagogika může obohatit každého, kdo se jí začne zabývat. Je to vlastně celoživotní cesta pro děti, ale i dospělé.

Pro učitele je důležité vést dítě, aniž by ono samo příliš pocítilo jeho přítomnost, tak aby mu poskytl potřebnou pomoc, ale nikdy nestál v cestě mezi dítětem a jeho zkušeností.

Maria Montessori

hofmanova.jpg

Martina Hofmanová
samostatná odborná referentka

Martina má bohaté zkušenosti při práci s dětmi, pracovala v soukromé mateřské škole. Martina má ekonomické vzdělaní.

Pedagogický tým

havlikova.jpg

Mgr. Renata Havlíková
učitelka Zelené třídy

Renata v červnu 2008 ukončila studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s aprobací Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V říjnu téhož roku se začala věnovat studiu jednooborové Psychologie a začátkem roku 2012 zahájila studium anglického jazyka na anglickém jazykovém institutu na univerzitě v Ohiu ve Spojených státech.

Při studiu se dobrovolně věnovala asistentské činnosti a jako stážista také navštěvovala Krizové centrum pro děti a rodinu v Českých Budějovicích, kde se pod vedením odborných pracovníků obohacovala o nové zkušenosti a dobrovolně se podílela na realizacích nabízených programů.

Renata v roce 2010 započala Sebezkušenostní výcvik psychoterapeutických a poradenských dovedností. Také se věnuje činností lektora pro práci s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování. Respektujícím a partnerským přístupem se orientuje na osobnostní rozvoj a růst jedince, kde klade důraz na skutečné potřeby a praktickou využitelnost získaného. Renata je absolventkou  Národního diplomového kurzu Montessori. Práce v Kouzelných školách ji velice těší neboť jde cestou, která je jí velice blízká. K jejím osobnostním vlastnostem patří především zodpovědnost, empatie, loajalita a také smysl pro humor.

„Montessori pedagogika je mi blízká především svým respektujícím a přátelským přístupem k osobnosti dítěte. - Učitel se tu stává rovnocenným partnerem, respektující individuální vývojová období dítěte, kterému pomáhá na jeho cestě objevování a učení, tak aby se samo mohlo rozvíjet podle svých potřeb.“

mala.jpg

Mgr. Veronika Žídková
učitelka Zelené třídy

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na zrakově postižené děti. Dále má vystudované učitelství pro 1. stupeň základní školy. O alternativy ve vzdělávání se zajímala již od střední školy, jelikož si sama zvolila tuto cestu. Na střední škole prošla systémem alternativní Přírodní školy. Problematikou alternativního školství se zabývala také ve své bakalářské práci. V rámci studia strávila rok v dánském Aarhusu, kde se seznámila s alternativami hlavně v předškolním vzdělávání.

Veronika je absolventkou kurzu Clause – Dietera Kaula

Při studiu se věnovala asistentské činnosti. Například doučování a osobní asistenci zrakově handicapovaných, rozvoji a procvičovaní hrubé motoriky tělesně handicapovaných a jejich možnostem rozvoje kulturních a sociálních příležitostí. Také se účastnila řady projektů v dětských domovech.

Od června 2014 pracuje v lesním mateřském klubu, který funguje na principu lesních mateřských škol.

kubatova.jpg

Mgr. Tereza Kubátová
učitelka Žluté třídy

V červnu 2014 ukončila magisterské studium na Univerzitě Karlově, obor Sociální pedagogika. Bakalářský titul získala na Univerzitě Pardubice, obor Humanitní studia.

S Montessori pedagogikou se setkala několikrát během studia, podrobněji se jí věnovala v diplomové práci, která byla zaměřena na psychosociální klima třídy. V říjnu 2015 nastupuje na navazující magisterské studium Pedagogiky prvního stupně.

„Práce s dětmi mě baví a naplňuje již dlouho. Většina mých školních praxí se týkala práce s dětmi, ať už se jednalo o mateřskou školu, komunitní centrum nebo dětský denní stacionář. S dětmi vždy pracuji empaticky a s citem. Jsem velice ráda, že moje celoživotní přání pracovat s dětmi se mi vyplnilo.“

samkova.jpg

Mgr. Martina Samková
učitelka Žluté třídy

Martina vystudovala pedagogiku volného času na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Jeden semestr pak strávila na studijním pobytu v italské Neapoli.

Svou pedagogickou dráhu nastartovala v letech 2008–2010, kdy působila jako učitelka v mateřské škole, která svou výuku stavěla na principech Montessori pedagogiky. Ve stejném období se věnovala lektorování anglického jazyka v mateřských školách pod záštitou jazykové školy Spěváček.

Od roku 2008 do současnosti aktivně působí v o. s. Projekt Odyssea, které učitelům a žákům poskytuje vzdělávací programy v oblasti osobnostní a sociální výchovy (adaptační kurzy, školení, tvorba materiálů).  V letech 2010–2012 pracovala v evropském projektu, který pomáhal základním školám se zavedením průřezových témat do výuky. Její zatím poslední působiště byla ZŠ Sofie v Říčanech, kde působila nejprve jako asistenka a posléze jako učitelka.

svobodova.jpg

Mgr. Lenka Svobodová
učitelka Modré třídy

Vystudovala učitelství 1. st. ZŠ na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ve své praxi působila jako učitelka na základních školách v Českých Budějovicích a v Praze 6. Po ročním pobytu v Rakousku následovala několikaletá odmlka ve školství, kdy se věnovala práci v německy mluvících firmách. Zpět k pedagogice ji přivedly její dvě děti.

V roce 2010-2011 absolvovala Diplomový kurz Montessori, o rok dříve kurz Respektovat a být respektován. Poté prošla pedagogickou praxí v MŠ Montessori na Praze 9, kde se věnovala skupině dětí ve věku od 4-6 let. Ve volném čase jezdí do Krkonoš a cvičí tai chi.

janekova.jpg

Mgr. Petra Maránková
učitelka Modré třídy

Vystudovala učitelství pro první stupeň ZŠ. Profesně se orientuje na rozvoj tvůrčího psaní a vytváření pozitivního vztahu dětí k literatuře. Po dobu studia působila jako učitelka na ZŠ či jako vychovatelka ve školní družině. Též realizovala v městské knihovně sérii setkání pro děti pod názvem "literární dílny".

Po magisterském studiu pokračovala ve studiu doktorandském. Po prvním ročníku odcestovala na rok do Spojených států jako aupair, aby zlepšila svoji angličtinu. Práce s dětmi ji velice těšila, a tak po návratu z USA začala hledat práci v praxi. Montessori pedagogika jí byla vždy blízká, a tak když se naskytla příležitost pracovat v Kouzelných školách, okamžitě ji využila. Je absolventkou Národního diplomového kurzu Montessori..

lasakova.jpg

Mgr. Lenka Lašáková
učitelka angličtiny

Angličtina Lenku provází životem již od samého dětství. Navštěvovala anglicko-české gymnázium v Olomouci, kde byly všechny předměty vyučované v angličtině, a nebylo tedy divu, že ji kladný vztah k dětem a obliba výuky angličtiny přivedl do Prahy, kde vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro základní a střední školy (anglický a český jazyk). V průběhu svých studií absolvovala praxi na základní a střední škole a vyučovala děti 1. stupně v pražské jazykové škole. Na semestr odcestovala na St Patrick´s College do irského Dublinu, kde prohlubovala své pedagogické znalosti a poprvé se zde setkala s vyučovací metodou Montessori, která ji velice zaujala, a proto se ve své profesní kariéře rozhodla jít touto cestou.

„Baví mě rozvíjet logické myšlení žáků, jejich uvažování a propojování školských znalostí s reálným životem – učitelská profese je zároveň mým koníčkem a nejlepší odměnou je pozorovat pokrok žáků.“  

vrbova.jpg

Ing. Lucie Vrbová, DiS.
učitelka angličtiny, pověřena zastupováním v době nepřítomnosti ředitelky školy

Lucie vystudovala Učitelství anglického jazyka pro základní a střední školy. S metodou Montessori se blíže seznámila při studiu Diplomového kurzu Montessori v letech 2009 – 2010. Lucie se spolupodílela na překladu Manuálu pro kosmickou výchovu od Clause-Dietra Kaula do českého jazyka. Anglický jazyk studovala na West Hertz College v Hemel Hempstead ve Velké Británii, kde získala mezinárodní certifikát z anglického jazyka. Vystudovala také obor Podnikání a administrativa na České zemědělské univerzitě a Vyšší odbornou školu publicistiky. V Kouzelných školách pracuje od roku 2014.

„Na pedagogice Montessori se mi líbí, že výuka je pro děti zajímavou a radostnou činností, při které je podporována přirozená zvídavost dětí a nevytváří se zbytečný odpor k učení.“

prozrova.jpg

Ing. Eva Prózrová
družinářka | asistentka pedagoga Žlutá třída

Při studiu na vysoké škole pracovala jako vychovatelka v mateřské škole Oáza na Praze 12, protože práce s dětmi ji baví. 8 let se věnovala závodně modernímu tanci, kde posléze vedla základní kurzy pro děti.

S Montessori pedagogikou se důvěrněji seznámila až zde, kde ji nadchla a chtěla by se o ni zajímat i nadále. Absolvovala seminář Jak používat montessori principy ve svém životě/ praxi a chystá se na další. Kreativní práce s dětmi ji velice těší.

skvorova.jpg

Bc. Eva Škvorová
družinářka | asistentka pedagoga Modrá třída

Eva vystudovala Pedagogiku volného času na Technické univerzitě v Liberci. Své zkušenosti s dětmi získala za více než 30 let působení v nejrůznějších volnočasových organizacích a ve školní družině. Zajímá se o alternativní směry výchovy, absolvovala seminář Respektovat a být respektován a Letní školu pro pedagogy lesních školek, kde Eva v minulosti působila.

Jako dobrovolnice provázela děti v organizaci Zajíček na koni zabývající se hipoterapií a v krizovém centru Dětské vesničky SOS. Je absolventkou kurzů PŠL Práce se skupinou – review, vedoucí dětského kolektivu, kurzu pro pracovníky s mládeží ve volném čase, zdravotník zotavovacích akcí a instruktor lanových aktivit – nízká lana.

Eva má dva dospělé syny, kteří se též zabývají prací s dětmi. Ve volném čase organizuje zážitkové kurzy pro dospívající mládež, zajímá se o přírodu a zdravou výživu.

Poněvadž jsem poznal trýzeň žízně,
vyhloubil jsem studnu, aby z ní mohli i jiní píti.

E. T. Seton

barton.jpg

Michal Bartoň
družinář | asistent pedagoga Zelená třída

Michal se s Montessori pedagogikou poprvé seznámil již během studií na ČVUT, kdy ve volném čase pomáhal s rozvojovými projekty pro neziskovou organizaci působící u nás i v zahraničí. Po pár letech se pak rozhodl opustit technicky zaměřené obory a začal pracovat s dětmi.

Začínal jako asistent v MŠ Speciální v Mladé Boleslavi, poté 3 roky působil jako učitel (později vedoucí učitel) v soukromé mateřské škole v Kosmonosích využívající Montessori pedagogiku. Během tohoto působení zároveň pokračoval v intenzivním doplňování si vzdělání v podobě mnoha akreditovaných Montessori kursů, kurzu první pomoci, či kursu chůvy. V současné době studuje pomaturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a svou pozornost zaměřil na mladší školní věk.

Ve volném čase se věnuje seberozvojovým projektům v rámci aktivit Mužského kruhu a sám vede pravidelné mužské večery ve svém rodném městě.

„Montessori pedagogika si mě získala především tím, jak přirození a sebevědomí lidé z ní přichází. Dnes vidím, že respektující, neinvazivní a partnerský způsob rozvoje a vedení lidí – malých či velkých – je (pro mě) jediný možný.“

Jestliže se dívám do budoucnosti, už před sebou nemám jako dřív lidi, kteří skládají zkoušky a po maturitě přecházejí ze střední školy na vysokou, ale jedince postupující od jednoho stadia nezávislosti k vyššímu vlastní přičinlivostí, silou vůle, čímž se utváří jejich duševní rozvoj.

M. Montessori

aparicio.jpg

Mgr. Lucie Aparicio
asistentka pedagoga Modrá třída

Lucie vystudovala Anglickou filologii na Slezské univerzitě a Španělský jazyk na Ostravské univerzitě. Během studií strávila více než rok v Londýně a několik měsíců ve Španělsku. Ve své pedagogické praxi se vždy věnovala výuce jazyků dětí od předškolního věku až po dospělé. Pracovala převážně na víceletých gymnáziích v Příboře a v Praze.

Narození dcery ji změnilo život a přivedlo k pedagogice Marie Montessori. Té se stala zapáleným nadšencem. Následně absolvovala řadu kurzů a seminářů, když své znalosti si stále prohlubuje.

„Dítě není malý člověk, ale je to myslící člověk, jen malý vzrůstem. Úctu člověka k člověku nenaučíme, tu je potřeba zažít a žít, denně v průběhu všedních činností a hlavně také od nás dospělých.“

dolezalova.jpg

PhDr. Olga Doležalová
supervizor školy

Dosažené vzdělání:
Základní škola, Blažovského 550, Praha
Gymnázium a sportovní škola, Přípotoční 1337, Praha; basketbal
Pedagogická fakulta UK, Praha; obor učitelství 2. a 3. stupně biologie – chemie

Absolvované kurzy, školení, semináře:
Diplomový Montessori kurz
Kurz Clause – Dietera Kaula
Seminář “Typologie osobnosti MBTI” 1. a 2. část, Praha
Kurz Českého červeného kříže – zdravotník zotavovacích akcí, Praha
Kurz ECDL (s výstupním osvědčením), Praha
Kurz Toxikologie (s výstupním osvědčením), Praha
Seminář Čtení s nečtenáři, Praha
Seminář Montessori doma, Praha
Seminář Montessori v praxi, Praha
Odborná stáž instrumentální analýzy detekce drog Maxxam, Toronto, Kanada
Kurz znakové řeči, Praha
Kurz nenásilné komunikace, Praha
Seminář v Tegernsee – Využití Montessori pedagogiky na ZŠ

Praxe:
Výzkumný ústav pedagogický v Praze – výzkumný a vývojový pracovník
Mateřské centrum Pramínek, Praha – dobrovolník práce s dětmi 0 – 2 roky
Rodinný klub Benjamin, Praha – práce s dětmi 0 – 3 roky
ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova, Praha – asistentka pedagoga
ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova, Praha – učitelka
Společnost Montessori o.s. – lektor
Montessori Oberschule Potsdam, 1. a 2. stupeň
Montessori škola, Bratislava 1. a 2. stupeň
Montessori škola, Kladno

Publikační činnost:
Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Praha: VÚP, 2009
Manuál pro tvorbu školní vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha: VÚP, 2010