section

Praktický život

Děti se učí strategie a dovednosti, které budou potřebovat během dalšího vzdělávání. Rozvíjejí koncentraci a koordinaci, upevňují si smysl pro pořádek, posilují své motorické dovednosti, získávají sebejistotu. Činnosti Praktického života dělíme do 4 hlavních kategorií – rozvoj jemné a hrubé motoriky, péče o sebe sama, péče o svoje okolí a zdokonalování se ve zdvořilosti, laskavosti a slušnosti. Velkým přínosem tohoto způsobu přípravy dítěte je jeho aktivní zájem a snaha o zapojení se do všech aktivit, které sleduje.

Foto