section

Jazyková výchova

Materiály připravované pro jazykovou výuku vycházejí ze specifik mateřského jazyka dítěte. Při výuce čtení se postupuje v jednotlivých krocích a nenásilnou formou. Děti se nejdříve seznamují s hláskami nejenom tradičním způsobem, ale i pomocí zapojení dalších smyslů jako je např. hmat. Paralelně vedle nácviku nových hlásek si děti obohacují slovní zásobu - tvoří věty, vypráví příběhy, kladou otázky atd. Jakmile děti znají větší část hlásek, přechází k tzv. pohyblivé abecedě, díky které mohou analyzovat slova a skládat je výběrem volných písmen.
Psaní začíná již v Praktickém životě, kde si dítě procvičuje jemnou motoriku, učí se uchopit různé předměty a při výtvarných činnostech přechází k držení tužky. Dbáme i na správné uchopení. Děti začínají obtahováním, spojováním předepsaných teček, učí se chápat, kam písmenka na řádek píšeme atd.. Procvičují si ruce uvolňovacími cviky a seznamují se s technikou psaní.

Foto