section

Matematika

Montessori matematický materiál děti velmi konkrétně a názorně seznamuje s čísly a číselnými operacemi a rozvíjí jejich chápání matematických posloupností. Tento materiál má svůj daný postup. Postupujeme vždy od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého ke složitému, od známého k neznámému. Děti se učí vnímat všemi smysly základní zákonitosti světa čísel. Při počítání kroků v chůzi ze schodů nebo při řazení červenomodrých tyčí od nejkratší po nejdelší poznávají, že matematika je všude kolem nás.

Foto