section

Mimořádné aktivity

  • Návštěva divadelního představení (nejméně dvakrát ročně)
  • Celodenní výlety (dvakrát ročně)
  • Mikulášská obchůzka
  • Vánoční tvůrčí dílna s rodiči
  • Vánoční posezení s rodiči
  • Masopustní karneval
  • Velikonoční tvůrčí dílna s rodiči
  • Oslava Dne matek
  • Oslava Dne dětí
  • Závěrečná zahradní slavnost s rodiči