section

Zájmové činnosti

V tomto školním roce jsme pro vás připravili následující dopolední a odpolední kroužky. Jejich zaměření a obsah je navržen tak, aby rozvíjel celou osobnost dítěte i jeho specifické dovednosti. Rádi uslyšíme od rodičů a dětí náměty pro rozšíření naší nabídky.

Pracovní blok v anglickém jazyce

Hravou formou a přirozeným přístupem je dětské poznání obohacováno o anglický jazyk. Zkušený pedagog tráví s dětmi dopolední či odpolední blok. Své zkušenosti a poznatky předává cíleně prostřednictvím písniček, říkanek a básniček, které jsou často doprovázené pohybovými aktivitami. Anglický jazyk se děti učí poslechem a nápodobou v běžných denních činnostech.

Ve výuce cizího jazyka dodržujeme princip bilingvismu, kde každý učitel mluví pouze jedním jazykem. Našim cílem je seznamovat děti s krásami jazyků a rozmanitostmi světových kultur a tradic. Pomáháme tím vytvářet svět, kde stojí na prvním místě porozumění a tolerance.

Hudebně pohybové činnosti

Hudba děti obohacuje a tanec rozvíjí pohybové nadání. Je to ideální způsob, jakým můžeme využít dětskou energii a dát jí užitečný směr.

Jóga pro děti

Děti formou jednoduchých cviků protahují celé tělo. Cvičení rozvíjí schopnost soustředění a přispívá k rozvoji koordinace a stability.

Skupinová práce předškoláků

Předškoláci získávají představu o tom, co je po vstupu do školy čeká. Naučí se potřebné dovednosti pro úspěšný start v novém prostředí. Na pomůckách si osvojují konkrétní dovednosti z oblasti matematiky a prvopočátečního psaní a čtení. V druhém pololetí se setkávají se svými budoucími učiteli a spolužáky v prostředí naší základní školy.

Výtvarné činnosti

Pod vedením pedagoga děti malují, kreslí a tvoří. Seznamují se i s netradičními výtvarnými technikami a materiály. Výtvarné činnosti rozvíjejí dětskou kreativitu, fantazii a vkus.