section

Tým školy

Rada školské právnické osoby

Bohuslava Šenkýřová, předsedkyně

JUDr. Emil Šenkýř, DiS.

Ing. Zuzana Balžanková

 

Vedení

stanclova.jpg

Mgr. Martina Štanclová
ředitelka Kouzelných škol

Martina od začátku profesní dráhy pracuje ve školství. Po vystudování předškolní a mimoškolní pedagogiky pokračovala ve studiu speciální pedagogiky na VŠ se zaměřením na mentálně postižené děti.

V roce 2000 se Martina poprvé setkala s pedagogikou Marie Montessori a to zcela změnilo její profesní směřování. Začala učit v mateřské škole Montessori a dále si prohlubovala svoje znalosti v tomto směru. V roce 2010 ji oslovila Společnost Montessori, zda by se nestala součástí týmu lektorů našeho Národního diplomového kurzu. V diplomovém kurzu učí hudbu a vede otevřené semináře pro veřejnost. Martina je také absolventkou České akademie jógy při FTVS a spolupracuje s Českou Orffovou společností. Martina je absolventkou kurzu Clause – Dietera Kaula a prošla ročním šamanským výcvikem Johna Hawkena.

Martina spolupracuje jako dobrovolník se sdružením Lékořice. Dochází na oddělení geriatrie a podílí se na různých jiných aktivitách Lékořice (bazárky, výtvarné dílny). Vystudovala na VŠ Andragogiku a na pedagogické fakultě UK Školního metodika prevence, dostudovala navazující magisterské studium na Husově institutu teologických studií. Martina je úspěšnou absolventkou výcviku Systemických a rodinných konstalací pod vedením Jana Bílého.

Martina je lektorka projektu Peace Jamu.

Přínos pedagogiky Marie Montessori pro děti vidím v jejich svobodném rozvoji, chuti učit se nové věci a poznávat svět. Na řadě dětí, které prošly mýma rukama vidím jak toto pedagogika může obohatit každého, kdo se jí začne zabývat. Je to vlastně celoživotní cesta pro děti, ale i dospělé.

Pro učitele je důležité vést dítě, aniž by ono samo příliš pocítilo jeho přítomnost, tak aby mu poskytl potřebnou pomoc, ale nikdy nestál v cestě mezi dítětem a jeho zkušeností.

Maria Montessori

montessori.jpg

Marie Montessori
inspirátorka

Marie se narodila 31. srpna v Chiaravalle, v provincii Ancona, v Itálii. Navštěvovala chlapeckou školu v Římě, se zaměřením na vědu a inženýrství. I přes odpor otce si prosadila své životní přání – stát se lékařkou, což bylo v tehdejší době „neslýchané“. Stává se historicky první ženou, která získala univerzitní titul z medicíny na univerzitě v Římě. Reprezentovala Itálii na Mezinárodním kongresu žen v Berlíně, kde výrazně zastávala práva pracujících žen, mimo jiné srovnatelnou mzdu za srovnatelnou práci vůči mužům, kteří byli lépe placeni. Studovala spisy francouzských lékařů Itarda a Séguina, kteří pracovali s postiženými dětmi. Začala pracovat na psychiatrické klinice v Římě. Setkává se s ředitelem ortofrenické školy, která fungovala jako modelová pro výcvik učitelů dětí s poruchami vývoje. Dva roky na této modelové škole experimentuje s různými materiály, které stimulují smysly. Zaznamenává úspěchy v posilování vývoje takových dětí až do té míry, že některé dosahují při státních zkouškách srovnatelných výsledků jako děti z běžných škol.

Následně Marie rezignovala na svůj učitelský post na Římské univerzitě a vzdala se i své lékařské praxe. Chce se plně soustředit na vzdělávání. Montessori metoda se mezitím šíří po světě a první Montessori zařízení pro základní vzdělávání vznikají ve Velké Británii, Argentině, Itálii a Švýcarsku. Modelové Montessori školy byly založeny v Paříži, New Yorku a Bostonu.

Marie spolupracovala společně s architekty na vybudování modelové Montessori školy a školícího centra pro učitele v Římě. V Helsingøru v Dánsku se konal první Mezinárodní Montessori kongres. Společně se svým synem Mariem založila Mezinárodní Montessori Asociaci (Association Montessori Internationale ­ AMI) se sídlem v Berlíně.

Marie a Mario Montessori založili i Montessori Centrum v Londýně. Marie podniká výlet do Itálie, kde se snaží obnovit Montessori společnost. Daří se jí dosáhnout znovuotevření Montessori zařízení. Vrací se do Indie, kde vede tréninkový Montessori kurz v Adyaru.

Marie Montessori získává první nominaci na Nobelovu cenu za mír, další nominace následují v letech 1950 a 1951, a definitivně se vrací do Evropy.

Motto: Pomoz mi, abych to dokázal sám

Provozní zaměstnanci

csingerova.jpg

Ilona Csingerová
hospodářka mateřské školy / stravování

Ilona je součástí týmu mateřské školy. Pečuje o část provozních věcí. Má na starosti vše ohledně stravování včetně komunikace s rodiči.  Je podporou učitelkám na výletech a společenských akcích. Děti s ní rády sdílejí své zážitky a berou ji jako součást školky.

Má středoškolské vzdělání s maturitou.

Učitelé

augustinova.jpg

Eliška Augustinová
učitelka

Eliška se seznámila s Montessori pedagogikou s příchodem svých dětí a začala se jí profesně věnovat v jednotlivých věkových skupinách (pracovny pro rodiče s dětmi v mateřském centru, 2-leté děti v předškoličce, mateřská škola), takže získala zkušenosti z různých prostředí. Spojení s Kouzelnými školami trvá již řadu let přes její tři děti, které postupně procházejí školkou a školou. V roce 2017 dokončila národní diplomový kurz Montessori pedagogiky.

Zajímá se o možnosti komunikace, typologii osobnosti a nepřestává ji udivovat odlišnost každého jedince od nejútlejšího věku a zároveň jak zásadní vliv má prostředí na chování dítěte. Výchova vedoucí k odpovědnosti, samostatnosti a respektu k sobě i ostatním, je pro ni zásadní.

Ráda tráví čas aktivně v přírodě, cestováním, těší se z lekcí jógy nebo vůní aromaterapie.

Poušť je krásná tím, že někde skrývá studnu.

Antoine de Saint-Exupéry

blazkova.jpg

Henrieta Blažková
učitelka

Jen pomocí svobody a vlastních zkušeností s okolím se může člověk rozvíjet.

Maria Montessori

Henrieta vystudovala Střední pedagogickou školu Futurum, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, a absolvovala Národní diplomový kurz Montessori. S pedagogikou Montessori se seznámila prostřednictvím svých dětí. Dětem se věnovala na různých úrovních vzdělání. Má zkušenost s domácím vzdělávání. Také pracovala v Kouzelných školách jako vychovatelka v družině či asistentka učitele na 1. stupni základní školy.

„Díky této metodě jsem měla možnost vidět, jaká neobyčejná výbava a možnosti se ukrývají v každém dítěti, které se ve vhodných podmínkách, může rozvinout ve spokojenou, sebevědomou a spolupracující bytost.“

metelkova.jpg

Aneta Metelková
učitelka angličtiny

Aneta vystudovala Střední pedagogickou školu v Karlových Varech, obor Pedagogické lyceum. Anglický jazyk studovala 4 semestry na UK, poté obor změnila a v současné době studuje na Pedagogické fakultě UK dvojobor Hudební výchova - Sbormistrovství. Mezi její záliby patří četba, cestování, turistika, zpěv, hra na klavír a jóga.