Dopis na MŠMT - návrat všech dětí do školky

12.04.2021

Milí rodiče,

je nám moc líto, že se z důvodu zcela nesmyslného nařízení MŠMT nemůžou do školky vrátit i mladší děti.

Naše školka je zapsaná v rejstříku škol a tudíž máme povinnost dodržovat nařízení MŠMT a dle podmínek MŠMT můžeme otevřít školku pouze pro naše předškoláky. Je to nepříjemná situace pro všechny a složitá zejména pro Vás rodiče, kteří potřebujete skloubit pracovní povinnosti s péčí o dítě.

Nechceme sedět a čekat a tak jsme se rozhodli zaslat na MŠMT otevřený dopis, kde vysvětlujeme naší absurdní situaci. Budeme rádi pokud se k nám připojíte. 

Děkujeme za veškeré pochopení a podporu Vás rodičů.

Plné znění otevřeného dopisu na MŠMT:

Návrat dětí do školky – prosba o zohlednění smíšených skupin v mateřské škole  

Vážený pane ministře, 
jako všichni každým dnem očekáváme další postup rozvolňování epidemických opatření v oblasti školství. Vážíme si Vaší práce v této nelehké době a děkujeme za Vaši podporu nám učitelům. 
Píšeme Vám v souvislosti s obnovením výuky v mateřské škole pouze pro předškoláky. Chápeme tento krok a oceňujeme jej. Také chápeme důvody pro odlišení podmínek zahájení výuky pro předškoláky a ostatní děti.  Rádi bychom Vás touto cestou požádali o zohlednění velikosti a typu mateřské školy.
Jsme škola Montessoriovského typu a jedním ze základních znaků takovýchto škol je věková heterogenita ve třídách. Prakticky to znamená, že v jedné třídě, a naší jediné třídě o kapacitě max. 18 dětí, jsou dohromady děti všech věkových kategorií.  Tím, že od 12.4.2021 se výuky budou účastnit pouze děti posledního předškolního ročníku MŠ, změní se úplně koncept výuky, kdy starší pečují o mladší, předávají jim svoje zkušenosti, vysvětlují, spolupracují při vzdělávacích aktivitách. Do školky přijde méně než třetina všech dětí (v našem případě max. 5 dětí), tím se sníží možnost sociální interakce mezi dětmi, sníží se možnost trénovat svoje kompetence, a tak docházka předškoláků do školky nemusí naplňovat takový potenciál, jaký by měla, kdyby se výuky účastnilo více dětí.  V neposlední řadě budou narušeny přátelské vazby mezi jednotlivými dětmi, některé děti mohou postrádat své spolužáky, kteří do své třídy s ohledem na svůj věk přijít nemohou. Stejně komplikovaná situace může nastat v rodinách, kdy mladší ze sourozenců zůstává doma a starší dochází do stejné třídy do školky.
Proto Vás tedy ještě jednou prosíme o zvážení celé situace, která se v tomto ohledu týká nejen mnoha desítek mateřských škol Montessoriovsého typu v ČR, ale jistě též mnoha jiných malotřídních či jinak věkově heterogenních zařízení MŠ. 

S přáním mnoha sil a pevného zdraví, 
Ředitelka Mgr. Martina Štanclová a pedagogický sbor Kouzelných škol