Maria Montessori o míru

Maria Montessori o míru

06.04.2022

"Všichni mluví o míru, ale nikdo mír neučí. V tomto světě jsme vychováváni k soutěžení a soutěživost je základem každé války. Až se bude vychovávat ke spolupráci a vzájemné solidaritě, tehdy se bude vychovávat k míru."

Maria Montessori