section

Školní družina Fialové třídy

 

mikulova.jpg

Hana Mikulová
vychovatelka | asistentka pedagoga Fialová třída

Vystudovala střední zdravotní školu se zaměřením na optiku, které se mnoho let profesně věnovala, láska k dětem ji však přivedla do prostředí školství. Nejprve jako pečovatelku v jesličkách a školce, kde se poprvé setkala s Montessori pedagogikou a poté jako asistentku pedagoga přímo v Kouzelných školách.

Tato škola a způsob výuky ji tak nadchnul, že se rozhodla ho studovat a následovat dál.
Úspěšně absolvovala kurz pro asistenty pedagoga a v současné době se věnuje studiu Vychovatelství na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu.

Hraje na zobcovou flétnu a ve volném čase se věnuje tanci, malování a různým druhům cvičení s vlastním tělem.

Montessori pedagogiku jsem si oblíbila z toho důvodu, že dává vyniknout talentu každého dítěte a učí ho stát se samostatným a vědomým si kvalit svých i ostatních. Přístup "respektovat a býti respektován" je způsob myšlení, který je blahodárný nejen ve školství, ale i v celém lidském životě."

Žádný učitel nemůže všechny děti naučit všechno, ale může se pokusit učinit je šťastné.

Ludvík Zimčík

Kontakt

hana.mikulova@kouzelneskoly.cz

Roční plán