Školní družina Fialové třídy

 

svedova.jpg

MgA. Michaela Švédová
vychovatelka | asistentka pedagoga Fialová třída

Míša studovala na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze.Kromě divadla se aktivně věnuje hudbě a hře na hudební nástroje.

Míšu vždy zajímala Montessori pedagogika, proto se rozhodla věnovat tomuto směru i v pracovním životě. Svoje znalosti si i nadále prohlubuje.

Kontakt

michaela.svedova@kouzelneskoly.cz

Roční plán