section

ŠKOLNÉ


Školné pro 1. stupeň

Školné činí 90 000 Kč ročně.

Cena nezahrnuje zájmové kroužky, poplatek za školní družinu a obědy.

Poplatek za školní družinu činí 4500 Kč na pololetí.

Kroužky se pohybují od 1500 Kč do 2500 Kč za pololetí.

Registrační poplatek je 3000 Kč.

Školné pro 2. stupeň

Školné činí 110 000 Kč ročně.

Registrační poplatek je 3000 Kč pro nové žáky.

Kroužky se pohybují od 1500 Kč do 2500 Kč za pololetí.

Cena nezahrnuje obědy.

 

Možnost vystavit splátkový kalendář při podpisu smlouvy individuálně např.:

  • Plán roční (3 % sleva) 1 splátka k 1.6.
  • Plán čtvrtletní – 4 platby splatné k 1. 6.; 1. 9.; 1. 12.; 1. 3.
  • Plán měsíční – 10 plateb splatných k 1. 6.; 1. 8.; 1. 9.; 1. 10.; 1. 11.; 1. 12.; 3. 1.; 1. 2.; 1. 3.; 1. 4.