section

ŠKOLNÉ


Školné pro 1. stupeň

Školné činí 125 000 Kč ročně.

Cena nezahrnuje zájmové kroužky, poplatek za školní družinu a obědy.

Poplatek za školní družinu činí 5 000 Kč na pololetí.

Kroužky se pohybují od 3 000 Kč za pololetí.

Registrační poplatek je 3 000 Kč.

Školné pro 2. stupeň

Školné činí 125 000 Kč ročně.

Registrační poplatek je 3 000 Kč pro nové žáky.

Cena nezahrnuje obědy.

 

Možnost vystavit splátkový kalendář při podpisu smlouvy individuálně např.:

  • Plán roční (3 % sleva) 1 splátka k 1.6.
  • Plán pololetní 2 platby splatné k 1.6.; 1.12.
  • Plán čtvrtletní – 4 platby splatné k 1. 6.; 1. 9.; 1. 12.; 1. 3.
  • Plán měsíční – 10 plateb splatných k 1. 6.; 1. 8.; 1. 9.; 1. 10.; 1. 11.; 1. 12.; 3. 1.; 1. 2.; 1. 3.; 1. 4.