section

Tým školy

Rada školské právnické osoby

Bohuslava Šenkýřová, předsedkyně

JUDr. Emil Šenkýř, DiS.

Ing. Zuzana Balžanková

Školská rada

Za zřizovatele

JUDr. Emil Šenkýř, DiS.

Za pedagogický sbor

Mgr. Lenka Svobodová

Za rodiče nezletilých žáků

Mgr.  Kateřina Buďveselová

Vedení školy

stanclova.jpg

Mgr. Martina Štanclová
ředitelka Kouzelných škol

Martina od začátku profesní dráhy pracuje ve školství. Po vystudování předškolní a mimoškolní pedagogiky pokračovala ve studiu speciální pedagogiky na VŠ se zaměřením na mentálně postižené děti.

V roce 2000 se Martina poprvé setkala s pedagogikou Marie Montessori a to zcela změnilo její profesní směřování. Začala učit v mateřské škole Montessori a dále si prohlubovala svoje znalosti v tomto směru. V roce 2010 ji oslovila Společnost Montessori, zda by se nestala součástí týmu lektorů našeho Národního diplomového kurzu. V diplomovém kurzu učí hudbu a vede otevřené semináře pro veřejnost. Martina je také absolventkou České akademie jógy při FTVS a spolupracuje s Českou Orffovou společností. Martina je absolventkou kurzu Clause – Dietera Kaula a prošla ročním šamanským výcvikem Johna Hawkena.

Martina spolupracuje jako dobrovolník se sdružením Lékořice. Dochází na oddělení geriatrie a podílí se na různých jiných aktivitách Lékořice (bazárky, výtvarné dílny). Vystudovala na VŠ Andragogiku a na pedagogické fakultě UK Školního metodika prevence, dostudovala navazující magisterské studium na Husově institutu teologických studií. Martina je úspěšnou absolventkou výcviku Systemických a rodinných konstalací pod vedením Jana Bílého. Martina je absolventkou Výcviku vědomého dotyku a tantry pod vedením Kateřiny Švanderlíkové.

Martina je lektorka projektu Peace Jamu.

„Přínos pedagogiky Marie Montessori pro děti vidím v jejich svobodném rozvoji, chuti učit se nové věci a poznávat svět. Na řadě dětí, které prošly mýma rukama vidím jak toto pedagogika může obohatit každého, kdo se jí začne zabývat. Je to vlastně celoživotní cesta pro děti, ale i dospělé.“

Pro učitele je důležité vést dítě, aniž by ono samo příliš pocítilo jeho přítomnost, tak aby mu poskytl potřebnou pomoc, ale nikdy nestál v cestě mezi dítětem a jeho zkušeností.

Maria Montessori

vrbova.jpg

Ing. Lucie Vrbová, DiS.
zástupkyně ředitelky, učitelka angličtiny

Lucie pracuje v Kouzelných školách od začátku roku 2014. Zkušenosti s výukou anglického jazyka má jak u dětí, tak i u dospělých. S metodou Montessori se blíže seznámila při studiu Diplomového kurzu Montessori v letech 2009 – 2010. Spolupodílela se na překladu Manuálu pro kosmickou výchovu od Clause-Dietra Kaula do českého jazyka.

Lucie vystudovala Učitelství anglického jazyka pro základní a střední školy, dále pak obor Podnikání a administrativa na České zemědělské univerzitě a Vyšší odbornou školu publicistiky. Anglický jazyk studovala na West Hertz College v Hemel Hempstead ve Velké Británii, vlastní certifikát CAE.

Lucie má dvě dcery, ve volném ráda tráví čas se svou rodinou, cestuje nebo si čte. V minulosti pracovala jako PR manažerka.

„Na pedagogice Montessori se mi líbí, že výuka je pro děti zajímavou a radostnou činností, při které je podporována přirozená zvídavost dětí a nevytváří se zbytečný odpor k učení.“

montessori.jpg

Marie Montessori
inspirátorka

Marie se narodila 31. srpna v Chiaravalle, v provincii Ancona, v Itálii. Navštěvovala chlapeckou školu v Římě, se zaměřením na vědu a inženýrství. I přes odpor otce si prosadila své životní přání – stát se lékařkou, což bylo v tehdejší době „neslýchané“. Stává se historicky první ženou, která získala univerzitní titul z medicíny na univerzitě v Římě. Reprezentovala Itálii na Mezinárodním kongresu žen v Berlíně, kde výrazně zastávala práva pracujících žen, mimo jiné srovnatelnou mzdu za srovnatelnou práci vůči mužům, kteří byli lépe placeni. Studovala spisy francouzských lékařů Itarda a Séguina, kteří pracovali s postiženými dětmi. Začala pracovat na psychiatrické klinice v Římě. Setkává se s ředitelem ortofrenické školy, která fungovala jako modelová pro výcvik učitelů dětí s poruchami vývoje. Dva roky na této modelové škole experimentuje s různými materiály, které stimulují smysly. Zaznamenává úspěchy v posilování vývoje takových dětí až do té míry, že některé dosahují při státních zkouškách srovnatelných výsledků jako děti z běžných škol.

Následně Marie rezignovala na svůj učitelský post na Římské univerzitě a vzdala se i své lékařské praxe. Chce se plně soustředit na vzdělávání. Montessori metoda se mezitím šíří po světě a první Montessori zařízení pro základní vzdělávání vznikají ve Velké Británii, Argentině, Itálii a Švýcarsku. Modelové Montessori školy byly založeny v Paříži, New Yorku a Bostonu.

Marie spolupracovala společně s architekty na vybudování modelové Montessori školy a školícího centra pro učitele v Římě. V Helsingøru v Dánsku se konal první Mezinárodní Montessori kongres. Společně se svým synem Mariem založila Mezinárodní Montessori Asociaci (Association Montessori Internationale ­ AMI) se sídlem v Berlíně.

Marie a Mario Montessori založili i Montessori Centrum v Londýně. Marie podniká výlet do Itálie, kde se snaží obnovit Montessori společnost. Daří se jí dosáhnout znovuotevření Montessori zařízení. Vrací se do Indie, kde vede tréninkový Montessori kurz v Adyaru.

Marie Montessori získává první nominaci na Nobelovu cenu za mír, další nominace následují v letech 1950 a 1951, a definitivně se vrací do Evropy.

Motto: Pomoz mi, abych to dokázal sám

dolezalova.jpg

PhDr. Olga Doležalová
supervizor školy

Dosažené vzdělání:
Základní škola, Blažovského 550, Praha
Gymnázium a sportovní škola, Přípotoční 1337, Praha; basketbal
Pedagogická fakulta UK, Praha; obor učitelství 2. a 3. stupně biologie – chemie

Absolvované kurzy, školení, semináře:
Diplomový Montessori kurz
Kurz Clause – Dietera Kaula
Seminář “Typologie osobnosti MBTI” 1. a 2. část, Praha
Kurz Českého červeného kříže – zdravotník zotavovacích akcí, Praha
Kurz ECDL (s výstupním osvědčením), Praha
Kurz Toxikologie (s výstupním osvědčením), Praha
Seminář Čtení s nečtenáři, Praha
Seminář Montessori doma, Praha
Seminář Montessori v praxi, Praha
Odborná stáž instrumentální analýzy detekce drog Maxxam, Toronto, Kanada
Kurz znakové řeči, Praha
Kurz nenásilné komunikace, Praha
Seminář v Tegernsee – Využití Montessori pedagogiky na ZŠ

Praxe:
Výzkumný ústav pedagogický v Praze – výzkumný a vývojový pracovník
Mateřské centrum Pramínek, Praha – dobrovolník práce s dětmi 0 – 2 roky
Rodinný klub Benjamin, Praha – práce s dětmi 0 – 3 roky
ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova, Praha – asistentka pedagoga
ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova, Praha – učitelka
Společnost Montessori o.s. – lektor
Montessori Oberschule Potsdam, 1. a 2. stupeň
Montessori škola, Bratislava 1. a 2. stupeň
Montessori škola, Kladno

Publikační činnost:
Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Praha: VÚP, 2009
Manuál pro tvorbu školní vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha: VÚP, 2010

rybarova140x180.jpg

Mgr. Lenka Rybářová
odborný poradce, metodická podpora pedagogů v práce s dětmi s SVP, nastavování podpory žákům s SVP

Pracovní ale i  osobní verze Lenky byla většinu jejího života spojena se školstvím a s lidmi v této oblasti. Ve školství pracovala 25 let a to na 1. i 2. stupni. Cenné zkušenosti  získala i jako matka tří dcer, které se potýkaly jak s nadáním, tak i s poruchami chování a díky nim se potkala s různými oblastmi vzdělávání a výchovy hodně do hloubky i v osobní rovině.
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a rozšiřující studium speciální pedagogiky v Liberci zaměřené na etopedii. Je certifikovaným koučem, lektorem a mentorem. Má doplňující vzdělání v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky a žáky s poruchami chování. Vystudovala také školský management. Je certifikovanou lektorkou v oblasti společného vzdělávání.
Ve svém životě může děkovat i za velkou zkušenost v roli výchovného poradce. Tato role jí do života přinesla mnoho setkání nejen s pedagogy a dětmi, ale také s jejich rodiči a s dalšími odborníky, se kterými spolupracovala. Velkou srdcovkou jsou pro ni děti se speciálními vzdělávacími potřebami, asistenti pedagoga, jejichž úlohu ve vzdělávání vnímá jako velmi silnou a důležitou a také začínající učitelé a jejich podpora v začátcích v hektickém školním prostředí.

Obecně (samozřejmě kromě své milované rodiny) má ráda lidi, slunce, komunikaci, výzvy, změnu, hudbu, chůzi, věci mezi nebem a zemí, čtení, vše, co je spojeno s počítači a technikou, vůni vzduchu a pohled do dálky.

V současné době se vlivem mnoha okolností v jejím profesním a soukromém životě rozhodla předávat to, co od mnoha skvělých průvodců i vlastními zkušenostmi ve své kariéře získala a co jí různým způsobem obohatilo jako člověka, pedagoga, lektora, mentora a kouče. Zabývá se zejména expertními službami pro školy v oblasti školních poradenských pracovišť, metodickým vedením asistentů pedagoga, zaváděním podpory pro nadané, podporou začínajících učitelů, nastavováním komplexní podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, psychohygienou a koučováním hlavně pedagogů ve školách a lektorováním.

“Učitel je jako kouzelník, který může svého žáka buď okouzlit a otevřít mu tak dveře poznání, nebo jej začarovat a tím mu dveře poznání uzamknout.”

Projekt Peace Jam

kaderova.jpg

Martina Kaděrová
koordinátorka a lektorka projektu Peace Jam

telefon: (+420) 606 713 808
kaderovam@gmail.com

Od 12.10. a pak dále každou středu, bude  pro Vás i děti opět fungovat klubovna Peace Jamu a to v době od 12:30 -14:30 (individuální konzultace 30 minut, skupina dětí 60 minut).

Martina od roku 1999 pracovala na středních a vrcholových manažerských pozicích se zaměřením na ekonomiku a financování, HR a řízení změn. V roce 2006 působila ve společnosti LMC, kde zastávala pozici Chief Operations Officer (Provozní ředitel) a byla členem vedení společnosti do ledna 2008, kdy nastoupila na mateřskou dovolenou.

V roce 2006 dokončila studium MBA na Sheffield Hallam University při ČVUT. Dále absolvovala sérii mezinárodně akreditovaných výcviků v oblasti koučování, NLP a systemických konstelacích.
Od roku 2008 se zabývá koučinkem a dalšími technikami osobnostního rozvoje, jako jsou NLP a systemické konstelace. Při koučování (individuálním i týmovém) se zaměřuje na práci se změnou a hodnotovými systémy.

Jako kouč a lektor spolupracuje se školskými zařízeními, které si uvědomují důležitost společné vize, strategie a zdravě fungujících vztahů v týmu a jsou ochotny na nich společně pracovat a vytvářet uvnitř školy atmosféru bezpečí a spolupráce. Založila organizaci Barevná firma a spoluzaložila vzdělávací neziskovou organizaci Via Cordata, jejichž smyslem je propojování světa dětí a jejich průvodců vzděláváním a dává si za cíl napomáhat vytváření harmonického prostředí, které umožňuje osvojování klíčových kompetencí pro vědomou tvorbu podmínek šťastného života.

Od roku 2019 šíří v českých školách mezinárodní projekt PeaceJam, jehož cílem je skrze příběhy 14 zapojených laureátů Nobelovy ceny míru inspirovat mladé́ lidi k pozitivním změnám uvnitř̌ sebe samotných, s cílem vidět, cítit a přemýšlet o dění kolem sebe jinak a z tohoto poznání tvořit spravedlivější, mírumilovnější a udržitelnější svět.

Pracuje s dětmi v oblasti sociálně-emočního učení (SEMU). Vede kroužky SEMU v inovativních školách (např. EDISONA v Praze, GAIA v Týnci nad Sázavou), při kterých využívá techniky nenásilné komunikace, mindfulness, týmového koučinku aj. Cílem těchto aktivit je učit děti poznávat samy sebe, své emoce a potřeby, otevřeně a empaticky o nich komunikovat a díky tomu tvořit a žít zdravé a naplněné vztahy.

Výcviky a semináře:

2020  Vysoká škola psychosociálních studií -Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
2020  University of Pensylvania - Positive Psychology: Martin E. P. Seligman’s Visionary Science
2018  Český institut biosyntézy – Sebeuvědomění, sebepodpora a sebepéče pedagoga
2015  Institut rodinných konstelací - Family Constellation - Bhagat J. Zeilhofer
2014  Leadership – Franklin Covey
2013  NLP Practicioner  – Koučink akademie / INLPTA
2012  Team coaching – Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT Prague
2012  The Family & Couple Coaching – Koučink centrum Prague / Erickson College Vancouver
2011  The Art and Science of Coaching - ICF acredited programm, Koučink centrum
2011  MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) – Psychologické poradenství a diagnostika

Provozní zaměstnanci

hofmanova.jpg

Martina Hofmanová
samostatná odborná referentka

Martina má bohaté zkušenosti při práci s dětmi, pracovala v soukromé mateřské škole. Martina má ekonomické vzdělaní.