section

Tým školy

Rada školské právnické osoby

Bohuslava Šenkýřová, předsedkyně

JUDr. Emil Šenkýř, DiS.

Ing. Zuzana Balžanková

Školská rada

Za zřizovatele

JUDr. Emil Šenkýř, DiS.

Za pedagogický sbor

Mgr. Lenka Svobodová

Za rodiče nezletilých žáků

Mgr. Ing. Markéta Hoidekrová

 

Vedení

stanclova.jpg

Mgr. Martina Štanclová
ředitelka Kouzelných škol

Martina od začátku profesní dráhy pracuje ve školství. Po vystudování předškolní a mimoškolní pedagogiky pokračovala ve studiu speciální pedagogiky na VŠ se zaměřením na mentálně postižené děti.

V roce 2000 se Martina poprvé setkala s pedagogikou Marie Montessori a to zcela změnilo její profesní směřování. Začala učit v mateřské škole Montessori a dále si prohlubovala svoje znalosti v tomto směru. V roce 2010 ji oslovila Společnost Montessori, zda by se nestala součástí týmu lektorů našeho Národního diplomového kurzu. V diplomovém kurzu učí hudbu a vede otevřené semináře pro veřejnost. Martina je také absolventkou České akademie jógy při FTVS a spolupracuje s Českou Orffovou společností. Martina je absolventkou kurzu Clause – Dietera Kaula.

Martina spolupracuje jako dobrovolník se sdružením Lékořice. Dochází na oddělení geriatrie a podílí se na různých jiných aktivitách Lékořice (bazárky, výtvarné dílny). Vystudovala na VŠ Andragogiku, v současné době studuje navazující magisterské studium na Husově institutu teologických studií a rovněž na pedagogické fakultě UK Školního metodika prevence.

Přínos pedagogiky Marie Montessori pro děti vidím v jejich svobodném rozvoji, chuti učit se nové věci a poznávat svět. Na řadě dětí, které prošly mýma rukama vidím jak toto pedagogika může obohatit každého, kdo se jí začne zabývat. Je to vlastně celoživotní cesta pro děti, ale i dospělé.

Pro učitele je důležité vést dítě, aniž by ono samo příliš pocítilo jeho přítomnost, tak aby mu poskytl potřebnou pomoc, ale nikdy nestál v cestě mezi dítětem a jeho zkušeností.

Maria Montessori

vrbova.jpg

Ing. Lucie Vrbová, DiS.
zástupkyně ředitelky, učitelka angličtiny

Lucie pracuje v Kouzelných školách od začátku roku 2014. Zkušenosti s výukou anglického jazyka má jak u dětí, tak i u dospělých. S metodou Montessori se blíže seznámila při studiu Diplomového kurzu Montessori v letech 2009 – 2010. Spolupodílela se na překladu Manuálu pro kosmickou výchovu od Clause-Dietra Kaula do českého jazyka.

Lucie vystudovala Učitelství anglického jazyka pro základní a střední školy, dále pak obor Podnikání a administrativa na České zemědělské univerzitě a Vyšší odbornou školu publicistiky. Anglický jazyk studovala na West Hertz College v Hemel Hempstead ve Velké Británii, vlastní certifikát CAE.

Lucie má dvě dcery, ve volném ráda tráví čas se svou rodinou, cestuje nebo si čte. V minulosti pracovala jako PR manažerka.

„Na pedagogice Montessori se mi líbí, že výuka je pro děti zajímavou a radostnou činností, při které je podporována přirozená zvídavost dětí a nevytváří se zbytečný odpor k učení.“

montessori.jpg

Marie Montessori
inspirátorka

Marie se narodila 31. srpna v Chiaravalle, v provincii Ancona, v Itálii. Navštěvovala chlapeckou školu v Římě, se zaměřením na vědu a inženýrství. I přes odpor otce si prosadila své životní přání – stát se lékařkou, což bylo v tehdejší době „neslýchané“. Stává se historicky první ženou, která získala univerzitní titul z medicíny na univerzitě v Římě. Reprezentovala Itálii na Mezinárodním kongresu žen v Berlíně, kde výrazně zastávala práva pracujících žen, mimo jiné srovnatelnou mzdu za srovnatelnou práci vůči mužům, kteří byli lépe placeni. Studovala spisy francouzských lékařů Itarda a Séguina, kteří pracovali s postiženými dětmi. Začala pracovat na psychiatrické klinice v Římě. Setkává se s ředitelem ortofrenické školy, která fungovala jako modelová pro výcvik učitelů dětí s poruchami vývoje. Dva roky na této modelové škole experimentuje s různými materiály, které stimulují smysly. Zaznamenává úspěchy v posilování vývoje takových dětí až do té míry, že některé dosahují při státních zkouškách srovnatelných výsledků jako děti z běžných škol.

Následně Marie rezignovala na svůj učitelský post na Římské univerzitě a vzdala se i své lékařské praxe. Chce se plně soustředit na vzdělávání. Montessori metoda se mezitím šíří po světě a první Montessori zařízení pro základní vzdělávání vznikají ve Velké Británii, Argentině, Itálii a Švýcarsku. Modelové Montessori školy byly založeny v Paříži, New Yorku a Bostonu.

Marie spolupracovala společně s architekty na vybudování modelové Montessori školy a školícího centra pro učitele v Římě. V Helsingøru v Dánsku se konal první Mezinárodní Montessori kongres. Společně se svým synem Mariem založila Mezinárodní Montessori Asociaci (Association Montessori Internationale ­ AMI) se sídlem v Berlíně.

Marie a Mario Montessori založili i Montessori Centrum v Londýně. Marie podniká výlet do Itálie, kde se snaží obnovit Montessori společnost. Daří se jí dosáhnout znovuotevření Montessori zařízení. Vrací se do Indie, kde vede tréninkový Montessori kurz v Adyaru.

Marie Montessori získává první nominaci na Nobelovu cenu za mír, další nominace následují v letech 1950 a 1951, a definitivně se vrací do Evropy.

Motto: Pomoz mi, abych to dokázal sám

Provozní zaměstnanci

hofmanova.jpg

Martina Hofmanová
samostatná odborná referentka

Martina má bohaté zkušenosti při práci s dětmi, pracovala v soukromé mateřské škole. Martina má ekonomické vzdělaní.

Pedagogický tým

kubiszova.jpg

Mgr. Claudia Kubiszová
učitelka Fialové třídy

Claudia se ihned po studiu na pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě vydala na dráhu učitelky. Postupně si prošla bohatou praxí 1., 2. a 3. stupně v Čechách i na Slovensku. Na vyšších stupních učila anglický jazyk. Bavilo ji pracovat s různými věkovými skupinami lidí, zakoušet a pozorovat rozdíly a specifika učení jednotlivých skupin. Proučila se až k dospělákům, v Praze absolvovala jeden z prvních rekvalifikačních kurzů pro výuku češtiny jako cizího jazyka pod záštitou CIC, stala se členkou Asociace pro integraci cizinců a nějaký čas učila mluvit česky lidi z různých koutů světa.

Zhruba před pěti lety náhodně natrefila na pedagogiku Marie Montessori a začínající Montessori školu hledající asistenta/ku. Byl to zásah do černého, velká touha Claudie proniknout do tohoto krásného světa, plného respektu a přirozenosti. Tři měsíce po nástupu do Duhovky zahájila svůj Montessori výcvik a již pátým rokem působí v tomto prostředí jako učitelka 4. a 5. ročníku.

Bez soustavného vzdělávání se necítí ve své kůži, v posledních dvou letech absolvovala kurzy jako např.: Systemický kurz, Kurz kritického myšlení, Formativní hodnocení, Psaní – nápadník aktivit, Čtenářská gramotnost.

Ve volných chvílích ráda relaxuje v sauně, čte, zacvičí si jógu, zajde do knihkupectví nebo se podívá na nějaký zaručeně dobrý doporučený film.

svoboda.jpg

Jan Svoboda
asistent pedagoga Fialová třída

Honza je vedoucím skautského oddílu na Praze 4 a zároveň učí děti prvního stupně programovat pomocí ozobotů. Sám navštěvoval Montessori školu. Tento způsob vzdělávání v něm zanechal  obrovské nadšení hledat kreativní řešení.

Honza říká: "Nejvíce si vážím schopnosti samostatně se rozvíjet a dále pak nabídnout své silné stránky při práci ve skupině."  Rád se od dětí učí a zároveň jim nabízí něco sám ze sebe. Volný čas tráví sportováním, s krosnou na cestách nebo sebevzděláváním.

Neříkej, žes našel pravdu. Říkej, žes našel jednu z pravd.

Chalíl Džibrán

svobodova.jpg

Mgr. Lenka Svobodová
učitelka Modré třídy

Vystudovala učitelství 1. st. ZŠ na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ve své praxi působila jako učitelka na základních školách v Českých Budějovicích a v Praze 6. Po ročním pobytu v Rakousku následovala několikaletá odmlka ve školství, kdy se věnovala práci v německy mluvících firmách. Zpět k pedagogice ji přivedly její dvě děti.

V roce 2010-2011 absolvovala Diplomový kurz Montessori, o rok dříve kurz Respektovat a být respektován. Poté prošla pedagogickou praxí v MŠ Montessori na Praze 9, kde se věnovala skupině dětí ve věku od 4-6 let. Ve volném čase jezdí do Krkonoš a cvičí tai chi.

klimova.jpg

Mgr. Dana Klímová
učitelka Modré třídy

V roce 2008 vystudovala roční  "Národní diplomový kurz Montessori". V letech 2007–2010 měla ve svém domě Montessori herničku pro děti ve věku 0–12 let. Po vystudování Národního diplomového kurzu si ukončila VŠ studium –  učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku. Jelikož se  jí práce s dětmi velmi líbí a zajímá se o všechny nové alternativní trendy v pedagogice, začala studovat i další kurzy "Kritické myšlení", "Respektovat a být respektován", "Environmentální pedagogiku", "Polytechnické vzdělání", včetně "Intuitivní a Lesní pedagogiky".

V posledních dvou letech se věnuje vědeckým kroužkům pro děti ve věku 4–12 let, projektovému vyučování a malé rodinné farmě, kterou si doma vytvořily její děti. 

Děti jsou mi  stálou a každodenní inspirací, díky prožitkům s nimi je svět kolem nás jednodušší a smysluplnější. Ve volném čase ráda cvičím jógu, jsme venku v přírodě, čtu, maluji, pracuji s ovčí vlnou a velice ráda cestuji a poznávám okolní svět a učím se propojovat své znalosti a dovednosti.

DŮVĚŘUJTE DĚTEM. Nic nemůže týt jednodušší a zároveň obtížnější. Obtížné, protože abychom důvěřovali dětem, musíme nejprve důvěřovat sami sobě, ale většina z nás se v dětství naučila, že nám nemůže být důvěřováno.

John Holt

brizova.jpg

Olga Břízová
asistentka pedagoga Modrá třída

Olga pracovala jako asistentka pedagoga a učitelka v mateřské škole. Absolvovala VOŠ  ve Svatém Jánu pod Skálou. Studium jí umožnilo rozšířit a utřídit znalosti z předchozího studia, názorně se seznámit s životním dílem M. Montessori. Po přečtení dostupných knih a vědeckých publikací, týkajících se práce M. Montessori, zjistila, že tento pedagogický směr je jí blízký a cítí to podobně.

Mezí její zájmy patří četba knih, výtvarná a dekorativní činnost, šití, pěší turistika, návštěva divadla, poslech klasické hudby.

"Na prvním místě je pro mě úcta k dítěti jako k člověku. Jsem velmi ráda, že mohu působit jako asistent pedagoga ve vzdělávacím procesu, kde se uplatňuje Montessori pedagogika. Je to pro mě obrovská příležitost naučit se novým věcem a jsem za ní vděčná."

kudejova.jpg

Mgr. Iveta Kudějová
učitelka Oranžové třídy

Po ukončení střední školy a po roční práci v advokátní kanceláři v Českých Budějovicích Iveta na 2 roky odjela pracovat jako au-pair do Anglie a na 8 měsíců do Izraele a započala své studium speciální pedagogiky na VŠ.

S Montessori pedagogikou se seznámila již v průběhu studia a po narození syna se právě touto cestou chtěla vydat. Absolvovala různé semináře v RC Paleček a navštěvovala se synem Montessori dílničky, doma si vyráběla Montessori pomůcky. Po narození dcery s Montessori pokračovali všichni společně.

Studium anglického jazyka Iveta zakončila závěrečnou prací na téma Využití Montessori metody při výuce anglického jazyka a nadále si svoje znalosti prohlubuje v rámci dalšího studia inovativních způsobů vzdělávání.

Naslouchej svému dítěti a využívej jeho nekonečnou moudrost a jeho dokonalé přijetí. Již nikdy v životě tě nebude mít nikdo tolik rád a tolik ti důvěřovat. Již nikdy nikdo o tobě nebude tolik vědět a tolik tě znát....

Zdeňka Jordánová

nemeckova.jpg

Mgr. Monika Němečková
učitelka Oranžové třídy

V roce 2010 Monika dostudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy s aprobací Učitelství pro 1.st. ZŠ + specializace Hudební výchova. Už na vysoké škole se seznámila s matematikou prof. Hejného a s filozofií Montessori pedagogiky.

Matematiku prof. Hejného učila několik let a velmi jí bavilo sledovat, jak děti objevují různé matematické zákonitosti. V letech 2009 - 2010 prošla všemi stupni předškolní Montessori pedagogiky s přesahem na 1. stupeň. Zalíbila se jí a v následujících letech se ji snažila začleňovat do výuky. Zajímá se o inovativní a alternativní přístupy k učení. Už několik let se věnuje výuce hry na sopránovou zobcovou flétnu dětí od 5 do 10 let. Ve volném čase cvičí jógu a chodí na procházky do přírody.

pospichalovam.jpg

Martina Pospíchalová
asistentka pedagoga Oranžová třída

Vystudovala polygrafickou školu a dříve pracovala jako grafik v redakcích časopisů. Během mateřské dovolené poznala, jak moc je pro ni důležitá souhra s dětmi. Učit je hrou, dát jim poznat co nejvíce možností, vyzkoušet si různé činnosti a rozvíjet je. Proto si jako další pracovní dráhu vybrala práci s dětmi a chce se dále v této oblasti rozvíjet

Ve volném čase ráda cestuje po moři i horách. S manželem se věnují vysokohorské turistice. Odpočívat jezdí na chatu s knížkou v ruce.

havlikova.jpg

Mgr. Renata Havlíková
učitelka Zelené třídy

Renata v červnu 2008 ukončila studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s aprobací Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V říjnu téhož roku se začala věnovat studiu jednooborové Psychologie a začátkem roku 2012 zahájila studium anglického jazyka na anglickém jazykovém institutu na univerzitě v Ohiu ve Spojených státech.

Při studiu se dobrovolně věnovala asistentské činnosti a jako stážista také navštěvovala Krizové centrum pro děti a rodinu v Českých Budějovicích, kde se pod vedením odborných pracovníků obohacovala o nové zkušenosti a dobrovolně se podílela na realizacích nabízených programů.

Renata v roce 2010 započala Sebezkušenostní výcvik psychoterapeutických a poradenských dovedností. Také se věnuje činností lektora pro práci s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování. Respektujícím a partnerským přístupem se orientuje na osobnostní rozvoj a růst jedince, kde klade důraz na skutečné potřeby a praktickou využitelnost získaného. V současné době studuje na pedagogické fakultě UK Výchovné poradenství.

Renata je absolventkou Národního diplomového kurzu Montessori. Práce v Kouzelných školách ji velice těší neboť jde cestou, která je jí velice blízká. K jejím osobnostním vlastnostem patří především zodpovědnost, empatie, loajalita a také smysl pro humor.

„Montessori pedagogika je mi blízká především svým respektujícím a přátelským přístupem k osobnosti dítěte. - Učitel se tu stává rovnocenným partnerem, respektující individuální vývojová období dítěte, kterému pomáhá na jeho cestě objevování a učení, tak aby se samo mohlo rozvíjet podle svých potřeb.“

lukavska.jpg

Kerry Lukavska
učitelka angličtiny

Kerry se narodila v britském Stockportu. Studium historie na univerzitě zakončila s vyznamenáním v roce 1994. Od té doby žila převážně v zahraničí a pracovala jako učitelka anglického jazyka. Předtím než se usadila v České republice učila v Řecku, Izraeli a Francii, ale také na letních táborech v Anglii. V Praze žije od roku 1998. V posledních letech studovala Montessori pedagogiku a kurzy výuky anglického jazyka pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kerry má 3 děti a mezi její záliby patří plavání, cestování a čtení.

mikulova.jpg

Hana Mikulová
vychovatelka | asistentka pedagoga Fialová třída

Vystudovala střední zdravotní školu se zaměřením na optiku, které se mnoho let profesně věnovala, láska k dětem ji však přivedla do prostředí školství. Nejprve jako pečovatelku v jesličkách a školce, kde se poprvé setkala s Montessori pedagogikou a poté jako asistentku pedagoga přímo v Kouzelných školách.

Tato škola a způsob výuky ji tak nadchnul, že se rozhodla ho studovat a následovat dál.
Úspěšně absolvovala kurz pro asistenty pedagoga a v současné době se věnuje studiu Vychovatelství na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu.

Hraje na zobcovou flétnu a ve volném čase se věnuje tanci, malování a různým druhům cvičení s vlastním tělem.

Montessori pedagogiku jsem si oblíbila z toho důvodu, že dává vyniknout talentu každého dítěte a učí ho stát se samostatným a vědomým si kvalit svých i ostatních. Přístup "respektovat a býti respektován" je způsob myšlení, který je blahodárný nejen ve školství, ale i v celém lidském životě."

Žádný učitel nemůže všechny děti naučit všechno, ale může se pokusit učinit je šťastné.

Ludvík Zimčík

skvorova.jpg

Bc. Eva Škvorová
hlavní vychovatelka | asistentka pedagoga Modrá třída

Eva vystudovala Pedagogiku volného času na Technické univerzitě v Liberci. Své zkušenosti s dětmi získala za více než 30 let působení v nejrůznějších volnočasových organizacích a ve školní družině. Zajímá se o alternativní směry výchovy, absolvovala seminář Respektovat a být respektován a Letní školu pro pedagogy lesních školek, kde Eva v minulosti působila.

Jako dobrovolnice provázela děti v organizaci Zajíček na koni zabývající se hipoterapií a v krizovém centru Dětské vesničky SOS. Je absolventkou kurzů PŠL Práce se skupinou – review, vedoucí dětského kolektivu, kurzu pro pracovníky s mládeží ve volném čase, zdravotník zotavovacích akcí a instruktor lanových aktivit – nízká lana.

Eva má dva dospělé syny, kteří se též zabývají prací s dětmi. Ve volném čase organizuje zážitkové kurzy pro dospívající mládež, zajímá se o přírodu a zdravou výživu.

Poněvadž jsem poznal trýzeň žízně,
vyhloubil jsem studnu, aby z ní mohli i jiní píti.

E. T. Seton

tesarova.jpg

Adéla Tesařová
vychovatelka | asistentka pedagoga Oranžová třída

S Montessori pedagogikou jsem se poprvé seznámila na střední pedagogické škole v rámci své učební praxe, celý systém Montessori výuky mne zaujal hned na první pohled, rozhodla jsem se svou profesní cestu směřovat tímto směrem.

Práce s dětmi pro mne byla již dříve jasnou volbou, naplňuje a baví mne. Ještě před studiem na střední škole jsem 2 roky vedla skautský oddíl, s jeho vedením jsem pokračovala i na střední škole a nyní plánuji a spoluorganizuji letní dětský tábor.

Při vedení dětí nejraději rozvíjím jejich estetickou výchovu, především se věnuji výtvarným činnostem a dovednostem. Do budoucna plánuji své učební schopnosti zdokonalit pomocí kurzů a seminářů.

barton.jpg

Michal Bartoň
vychovatel | asistent pedagoga Zelená třída

Michal se s Montessori pedagogikou poprvé seznámil již během studií na ČVUT, kdy ve volném čase pomáhal s rozvojovými projekty pro neziskovou organizaci působící u nás i v zahraničí. Po pár letech se pak rozhodl opustit technicky zaměřené obory a začal pracovat s dětmi.

Vystudoval obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Začínal jako asistent v MŠ Speciální v Mladé Boleslavi, poté 3 roky působil jako učitel (později vedoucí učitel) v soukromé mateřské škole v Kosmonosích využívající Montessori pedagogiku. Během tohoto působení zároveň pokračoval v intenzivním doplňování si vzdělání v podobě mnoha akreditovaných Montessori kursů, kurzu první pomoci apod.

V současné době zaměřil pozornost na mladší školní věk a dále se intenzivně vzdělává.

Ve volném čase se věnuje seberozvojovým projektům v rámci aktivit Mužského kruhu a sám vede pravidelné mužské večery ve svém rodném městě.

„Montessori pedagogika si mě získala především tím, jak přirození a sebevědomí lidé z ní přichází. Dnes vidím, že respektující, neinvazivní a partnerský způsob rozvoje a vedení lidí – malých či velkých – je (pro mě) jediný možný.“

Jestliže se dívám do budoucnosti, už před sebou nemám jako dřív lidi, kteří skládají zkoušky a po maturitě přecházejí ze střední školy na vysokou, ale jedince postupující od jednoho stadia nezávislosti k vyššímu vlastní přičinlivostí, silou vůle, čímž se utváří jejich duševní rozvoj.

M. Montessori

dolezalova.jpg

PhDr. Olga Doležalová
supervizor školy

Dosažené vzdělání:
Základní škola, Blažovského 550, Praha
Gymnázium a sportovní škola, Přípotoční 1337, Praha; basketbal
Pedagogická fakulta UK, Praha; obor učitelství 2. a 3. stupně biologie – chemie

Absolvované kurzy, školení, semináře:
Diplomový Montessori kurz
Kurz Clause – Dietera Kaula
Seminář “Typologie osobnosti MBTI” 1. a 2. část, Praha
Kurz Českého červeného kříže – zdravotník zotavovacích akcí, Praha
Kurz ECDL (s výstupním osvědčením), Praha
Kurz Toxikologie (s výstupním osvědčením), Praha
Seminář Čtení s nečtenáři, Praha
Seminář Montessori doma, Praha
Seminář Montessori v praxi, Praha
Odborná stáž instrumentální analýzy detekce drog Maxxam, Toronto, Kanada
Kurz znakové řeči, Praha
Kurz nenásilné komunikace, Praha
Seminář v Tegernsee – Využití Montessori pedagogiky na ZŠ

Praxe:
Výzkumný ústav pedagogický v Praze – výzkumný a vývojový pracovník
Mateřské centrum Pramínek, Praha – dobrovolník práce s dětmi 0 – 2 roky
Rodinný klub Benjamin, Praha – práce s dětmi 0 – 3 roky
ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova, Praha – asistentka pedagoga
ZŠ a MŠ Na Beránku, Pertoldova, Praha – učitelka
Společnost Montessori o.s. – lektor
Montessori Oberschule Potsdam, 1. a 2. stupeň
Montessori škola, Bratislava 1. a 2. stupeň
Montessori škola, Kladno

Publikační činnost:
Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Praha: VÚP, 2009
Manuál pro tvorbu školní vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha: VÚP, 2010