section

Mimořádné aktivity

 • Informativní semináře pro rodiče
 • Mikulášské představení
 • Vánoční tvůrčí dílna
 • Přespávání pod vánočním stromečkem
 • Tříkrálová sbírka
 • Oslava masopustu
 • Škola nanečisto – přípravné kurzy pro předškoláky
 • Velikonoční tvůrčí dílna přivítání jara
 • Noc s Andersenem
 • Den Země
 • Oslava svátku matek
 • Škola v přírodě
 • Den dětí
 • Závěrečná zahradní slavnost

Výlety a exkurze

V průběhu školního roku navštěvujeme dětská divadelní představení, výstavy, výukové programy, exkurze, zoo a farmy. Téma se snažíme vybírat s ohledem na aktuální projekt, roční období nebo svátky.

Pravidelně se vydáváme za krásami přírody do lesů a lesoparků. Pozorujeme rozmanitý život lesních zvířat. Učíme se názvy rostlin a jejich částí. Všímáme si, jak se příroda v průběhu roku mění.

Pro děti plánujeme zimní a letní školu v přírodě. Na zimním pobytu se budeme věnovat lyžování a dalším zimním sportům, v létě sportovním hrám, atletice a orientování. Vedle sportovních aktivit bude zařazeno i vyučování.

Foto