section

Pedagogický tým

Pedagogický tým 1. stupeň

Modrá třída

svobodova.jpg

Mgr. Lenka Svobodová
učitelka / Modrá třída

Vystudovala učitelství 1. st. ZŠ na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ve své praxi působila jako učitelka na základních školách v Českých Budějovicích a v Praze 6. Po ročním pobytu v Rakousku následovala několikaletá odmlka ve školství, kdy se věnovala práci v německy mluvících firmách. Zpět k pedagogice ji přivedly její dvě děti.

V roce 2010-2011 absolvovala Diplomový kurz Montessori, o rok dříve kurz Respektovat a být respektován. Poté prošla pedagogickou praxí v MŠ Montessori na Praze 9, kde se věnovala skupině dětí ve věku od 4-6 let. Ve volném čase jezdí do Krkonoš a cvičí tai chi.

hlouskova.jpg

Bc. Simona Hloušková
učitelka / Modrá třída

O Montessori pedagogiku jsem se začala zajímat, když jsem hledala vhodnou formu vzdělávání pro své děti. Chtěla jsem, aby jejich zvídavost, zájem o svět kolem sebe, dále plynule pokračoval. Montessori přístup umožňuje nechat se vnitřně vést, rozvíjet individuální potenciál každého dítěte, a to v prostředí, které posiluje sebeúctu, ale i úctu k druhým.

Studovala jsem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS) - obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, kde jsem též absolvovala 4letý sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Během studií jsem načerpala první zkušenosti při práci s dětmi – 2 roky jsem vedla s kolegou volnočasové aktivity pro děti hospitalizované v PL Bohnice. V rámci CŽV na Pedagogické fakultě UK jsem roku 2022 získala Osvědčení v programu Vychovatelství a začala pracovat v soukromé MŠ využívající prvky Montessori pedagogiky.

Volný čas ráda trávím v přírodě, poslechem hudby, věnuji se též akvarelové ilustraci a navštěvuji kurzy současného tance.

skvorova.jpg

Bc. Eva Škvorová
hlavní vychovatelka | asistentka pedagoga / Modrá třída

Eva vystudovala Pedagogiku volného času na Technické univerzitě v Liberci. Své zkušenosti s dětmi získala za více než 30 let působení v nejrůznějších volnočasových organizacích a ve školní družině. Zajímá se o alternativní směry výchovy, absolvovala seminář Respektovat a být respektován a Letní školu pro pedagogy lesních školek, kde Eva v minulosti působila.

Jako dobrovolnice provázela děti v organizaci Zajíček na koni zabývající se hipoterapií a v krizovém centru Dětské vesničky SOS. Je absolventkou kurzů PŠL Práce se skupinou – review, vedoucí dětského kolektivu, kurzu pro pracovníky s mládeží ve volném čase, zdravotník zotavovacích akcí a instruktor lanových aktivit – nízká lana.

Eva má dva dospělé syny, kteří se též zabývají prací s dětmi. Ve volném čase organizuje zážitkové kurzy pro dospívající mládež, zajímá se o přírodu a zdravou výživu.

Poněvadž jsem poznal trýzeň žízně,
vyhloubil jsem studnu, aby z ní mohli i jiní píti.

E. T. Seton

capcikova.jpg

Květuše Čapčíková
asistentka pedagoga / Modrá třída

Vystudovala Hotelovou a Obchodní akademii. Po škole začala pracovat v obchodě, kde se postupem vypracovala na vedoucí pozici. Po narození dítěte se v Květuši probudil zájem a touha pracovat s dětmi. Vystudovala tedy akreditovaný kurz asistenta pedagoga. V tomto směru chce nabrat zkušenosti a dále se vzdělávat.

Volný čas ráda tráví při poslechu hudby, čtením knih a vařením.

Děti jsou naše budoucnost a není nic krásnější než jim pomoci dosáhnout jejich plného potenciálu.

Oranžová třída

dita_profil.jpg

Mgr. Dita Miková
učitelka / Oranžová třída

Vystudovala učitelství cizích jazyků, obor německý jazyk a literatura. Po ukončení studia učila na gymnáziu a základní škole němčinu. Poté přišlo delší období samostatné činnosti, kdy působila jako lektorka NJ a překladatelka a tlumočnice pro německý jazyk. Po narození prvního dítěte se Dita začala zajímat o rozličné formy přístupu ke vzdělávání a výchově, jednoznačně jí oslovila metoda Montessori a respektující přístup k dětem a takovou formu vzdělávání i volí pro své děti. Po narození druhého dítěte absolvovala Národní diplomový kurz u Montessori ČR pro děti 0 – 3 roky a pro věk 6 – 12 let. Pracovala v Montessori jeslích s dětmi ve věku 2 – 3 roky, Montessori školce s dětmi ve věku 3 – 6 let a komunitní škole s dětmi mezi 6. a 14. rokem, kde využívají i Montessori principy a pomůcky. Má zkušenost s domácím vzděláváním (1. – 3. třída). Absolvovala mj. kurz Respektovat a být respektován.  Baví ji obecně práce s lidmi, na vzdělávání dětí ji fascinuje pozorovat, jak mohou děti rozkvétat, když se jim dá důvěra, prostor a podnětné prostředí.

Ve volném čase je se svými dětmi, čte, cvičí jógu, a když to jde, tak lyžuje. Zajímá se o aromaterapii a různé možnosti léčení těla i ducha.

veresova_140x180.jpeg

Ing. Mária Verešová
učitelka / Oranžová třída

Vystudovala Technickou univerzitu, Fakultu ekologie a environmentalistiky. Ve své předchozí práci se věnovala ekologii, vlivu lidské činnosti na životní prostředí a lektorské činnosti. Po mateřské dovolené změnila svoje zaměření a věnovala se pedagogické činnosti. Působila například jako lektorka v dětských táborech a jako lektorka jógy. Kromě jógy ji zajímá meditace, příroda a zdravý životní styl. Má ráda pěší turistiku a čtení.

S Montessori pedagogikou se seznámila již při výchově svých dětí a hlouběji po nástupu dětí do školy, všechny se vzdělávají v Montessori programu. V rámci kurzu Asistent pedagoga absolvovala praxi v Oranžové třídě a rok působila jako asistentka pedagoga ve Fialové a Zelené třídě. 

Absolvovala kurz Instruktor jógy, kurzy dětské jógy pro mladší školáky, kurz Asistent pedagoga a rovněž Montessori kurz pro děti. V současné době je frekventantkou Národního diplomového kurzu Montessori pro věkovou skupinu 6 – 12 let. 

Práce s dětmi ji naplňuje, inspiruje a je pro ni nevyčerpatelným zdrojem pozitivní energie. V pedagogické oblasti se neustále vzdělává a zdokonaluje. 

Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě jako svého učitele.

M. Montessori

kolenova.jpg

Ing. Ivana Kolenová
asistentka pedagoga / Oranžová třída

Vystudovala VŠE s vedlejší specializaci Učitelství ekonomických předmětů.
Před rodičovskou dovolenou pracovala v bance, kde v rámci svého oboru nacházela největší naplnění při školení zaměstnanců a tvorbě inovativních vzdělávacích postupů. Z tohoto důvodu si také na Karlově univerzitě rozšířila vzdělání o Andragogiku a personální řízení (CŽV). Ve volném čase se několik let věnovala doučování dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Po narození vlastních dětí se nadchla pro respektující výchovu a Montessori pedagogiku. Absolvovala mj. certifikovaný Montessori asistentský kurz AMI pro nejmladší děti a chvíli pracovala jako průvodkyně v Montessori pracovně. Práce v Kouzelných školách je pro ni splněným snem o tvořivém a laskavém místě, kde může podporovat děti v tom, aby se individuálně rozvíjely a zažívaly radost z učení.

rimarcikova.jpg

Lucia Rimarčíková
vychovatelka, asistentka pedagoga / Oranžová třída

Lucie je člověk plný nápadů a energie. Několik let se úspěšně věnovala obchodu a práci s dospělými. Láska k dětem jí ale zavedla do jeslí a školky Korálky. Práce v dětské skupině s prvky Montessori se smíšeným kolektivem dětí různého věku a potřeb jí natolik učarovala, že se rozhodla pro další studium.

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor Vychovatelství. Nyní by se ráda věnovala práci s dětmi mladšího školního věku a předávala jim svou pozitivní energii.

Fialová třída

friebova.jpg

Mgr. Kateřina Friebová
učitelka / Fialová třída

Katka vystudovala obor Speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Během studia hlídala děti v rodinách. Poté působila jako učitelka v MŠ a vedla výtvarný kroužek. Na rodičovské dovolené se věnovala tvorbě her do přírody pro děti.

Atmosféra ve třídě Kouzelných škol, ji oslovila natolik, že se chtěla dále v tomto směru vzdělávat. Absolvovala seminář Montessori 3 - 6 let a v současné době je frekventatkou Národního diplomového kurzu Montessori pro věkovou skupinu 6 - 12 let. Na Montessori pedagogice se jí líbí respektující přístup k dětem a hravá forma vzdělávání.

Volný čas tráví se svými dětmi. Ráda se prochází přírodou, baví jí kreativně tvořit, šít a hrát společenské hry.

losova_marketa.jpg

Bc. Markéta Losová
asistentka pedagoga / Fialová třída

Markéta se práci s dětmi a mládeží začala věnovat ještě před dosažením dospělosti. Zajímá se především o volnočasovou pedagogiku, podílela se na organizaci mnoha zotavovacích akcí pro děti a mládež, později je i sama organizovala. Působila jako pedagog v Domě dětí a mládeže, kde vedla kroužky jazykové, výtvarné, taneční i dramatické, má zkušenosti i s výukou jazyků či výtvarné výchovy na ZŠ, kde také vedla školní klub a řadu kroužků. Dnes se věnuje výuce jazyků dětí i dospělých a výtvarným aktivitám. Ráda tráví čas v přírodě, která je její velkou inspirací, stejně jako například tanec, jóga nebo cestování.

mikulova.jpg

Hana Mikulová
vychovatelka | asistentka pedagoga / Fialová třída

Vystudovala střední zdravotní školu se zaměřením na optiku, které se mnoho let profesně věnovala, láska k dětem ji však přivedla do prostředí školství. Nejprve jako pečovatelku v jesličkách a školce, kde se poprvé setkala s Montessori pedagogikou a poté jako asistentku pedagoga přímo v Kouzelných školách.

Tato škola a způsob výuky ji tak nadchnul, že se rozhodla ho studovat a následovat dál.
Úspěšně absolvovala kurz pro asistenty pedagoga a v současné době se věnuje studiu Vychovatelství na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu.

Hraje na zobcovou flétnu a ve volném čase se věnuje tanci, malování a různým druhům cvičení s vlastním tělem.

Montessori pedagogiku jsem si oblíbila z toho důvodu, že dává vyniknout talentu každého dítěte a učí ho stát se samostatným a vědomým si kvalit svých i ostatních. Přístup "respektovat a býti respektován" je způsob myšlení, který je blahodárný nejen ve školství, ale i v celém lidském životě."

Žádný učitel nemůže všechny děti naučit všechno, ale může se pokusit učinit je šťastné.

Ludvík Zimčík

Zelená třída

siu.jpg

Mgr. Marie Siu
učitelka / Zelená třída

Marie na Univerzitě Karlově v Praze vystudovala obor Informační studia a knihovnictví a Mediální a komunikační studia. Děti vedla jako čekatelka od mládí ve Skautu na schůzkách i táborech, hlídala v zahraničí děti ve francouzsky mluvících rodinách, pomáhala dětem bez domova na dobrovolnické misi v Římě a hlubší zkušenosti s výukou dětí načerpala na pozici lektorky environmentální výchovy pro třídy dětí 1. stupně. Bavilo ji předávat vědomosti hravou formou, nechat dětem v práci volnost a používat k učení všechny smysly. Několik let jako korektorka v médiích používala svoje talenty - řešení záludností českého jazyka, angličtinu a tvůrčí psaní. Práce s dětmi pro ni ale vždy představovala největší radost a naplnění.

V americko-čínsko-české rodině vychovává syna, který je žákem prvního trojročí Kouzelných škol, a bylo to právě díky rodičovství, když se setkala také s respektujícím přístupem a montessori pedagogikou v kurzech pro rodiče a děti. Je milovníkem knih, kreslení, přírody a cizích jazyků. Její oblíbené heslo Kdo si hraje, nezlobí nabylo po seznámení s pedagogikou Marie Montessori dalšího rozměru (Co vše může být hra? A co všechno může “nebýt” zlobení?)

Marie získala možnost začít v Kouzelných školách již jako asistentka pedagoga ve druhém dvojročí. V tomto období se věnovala zejména podpoře žáků s poruchami učení, ale také výuce českého jazyka s pochopením pro děti z cizojazyčných rodin, dějinám a propojení výtvarné výchovy s probíranou látkou. V bezpečném a respektujícím prostředí Kouzelných škol se jí moc zalíbilo a cítila, že může dát víc. Jako průvodkyně chce u dětí rozvíjet zejm. porozumění psanému textu, rozvoj kritického myšlení, bezpečnost ve virtuálním prostředí a podpořit žáky z cizojazyčných rodin.

Rovněž studuje národní diplomový Montessori kurz, od kterého očekává, že jí pomůže přinést do třídy více práce na pomůckách a hlubší mezioborové propojení předmětů.

simackova.jpg

Hana Šimáčková
asistentka pedagoga / Zelená třída

Vystudovala obor učitelství pro MŠ na Střední pedagogické škole v Kroměříži. Intenzivně se zajímá o změny ve školství v ČR a ve světě (svobodné učení, Summerhill, Sudbury Valley school, montessori, waldorf, unschooling). Ve volném čase ráda čte, poslouhá hudbu, chodí do přírody. Má ráda veškeré tvoření - z papíru, dřeva, šítí, pletení, kreslení.

Umožnit dětem žít ve svobodě znamená umožnit jim žít v lásce. A pouze láska může zachránit svět.

A. S. Neill

pospichalovam.jpg

Martina Pospíchalová
vychovatelka | asistentka pedagoga / Zelená třída

Vystudovala polygrafickou školu a dříve pracovala jako grafik v redakcích časopisů. Během mateřské dovolené poznala, jak moc je pro ni důležitá souhra s dětmi. Učit je hrou, dát jim poznat co nejvíce možností, vyzkoušet si různé činnosti a rozvíjet je. Proto si jako další pracovní dráhu vybrala práci s dětmi a chce se dále v této oblasti rozvíjet

Ve volném čase ráda cestuje po moři i horách. S manželem se věnují vysokohorské turistice. Odpočívat jezdí na chatu s knížkou v ruce.

Pedagogický tým 2. stupeň

6. ročník - Křišťálová třída

tomesova.jpg

Mgr. Kateřina Tomešová
učitelka / 6. ročník - Křišťálová třída

Po magisterském studiu na vysoké škole pedagogické vedly Katčiny první profesní kroky nejprve do korporátního nadnárodního byznysu, poté do neziskového sektoru a později i do dalších vedoucích manažerských pozic. V pozdějších letech s narozením vlastních dětí přišel ale impuls  k návratu do oboru, který původně studovala - k učitelství, k práci s dětmi a ke vzdělávání dospělých. Od roku 2010 procházela postupně studiem národních diplomových kurzů montessori pedagogiky (pro všechny věkové kategorie dětí 0 -15 let) a přes své profesní působení v neziskovém sektoru (jako lektorka montessori pedagogiky pro dospělé) se Katka později vrátila i do základního školství, kde na pozici učitele a průvodce působí již od roku 2014.

"Z Montessori pedagogiky mne nejvíce oslovuje oblast matematiky, geometrie a kosmické výchovy. V novém, kreativním, prožitkovém a hravém pojetí výuky vidím cestu a způsob, jak pomoci jakémukoliv dítěti překonat bariéry strachu a obav z toho, zda učení a jeho obsah zvládne. Je krásné vidět, jak pečlivě promyšlený, elegantní a barevný montessori materiál společně s respektujícím individuálním přístupem učitele pomáhá nejen dětem (ale i dospělým) objevovat krásu a rozmanitost světa čísel, tvarů a dalších jevů, které nás v každodenním životě obklopují. Při správně zvoleném přístupu, podpoře vnitřní motivace a rozvoji osobních kvalit si tak každé dítě v průběhu studia na základní škole  dokáže najít svou vlastní cestu k oboru, kterému se jednou bude s nadšením profesně věnovat. Velice totiž souzním s myšlenkou, že pojem "učení" se opravdu netýká jen a pouze „školního vzdělávání, získání profesní odbornosti a diplomu“, ale že proces učení  jako takový tvoří svojí podstatou přirozený základ našeho vlastního života . Života, který si přejeme prožít v co největší radosti, klidu, lásce a spokojenosti. Stejně jako naše děti."

jagos.jpg

Daniel Jagoš
asistent pedagoga / 6. ročník - Křišťálová třída

Ačkoliv se po maturitě věnoval oboru, který vystudoval (účetnictví), nenacházel v něm naplnění. Po absolvování několika školních táborů, kde působil nejen jako asistent, ale pomáhal i vedoucím tábora při práci s dětmi, zjistil, že by rád pracoval ve školství. Následně absolvoval kurz pro asistenty pedagoga a konečně mu práce začala dávat smysl. Ve volném čase hraje šachy a věnuje se pohybovým aktivitám.

7. ročník - Rubínová třída

jiras.jpg

Mgr. Jakub Jiras
učitel / 7. ročník - Rubínová třída

Absolvent pražské pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Výuce dějepisu, společenských věd a občanské výchovy se již dříve věnoval na dvou středních školách.

Dlouholetý zájem o film, filmovou historii a o psaní Jakuba profesně na čas zavedl mimo oblast školství. Pracoval jako filmový historik v barrandovském studiu, kde sepsal knížku o dějinách tohoto největšího českého filmového podniku.

Kontakt s mladými lidmi a možnost předávat jim svoje znalosti Jakubovi ale scházely, a proto se rozhodl k učitelskému povolání vrátit. Působení na škole montessoriovského typu pro něj představuje způsob, jak nadále zůstat ve spojení se světem umění a tvůrčí práce a jak navíc tento svět pomáhat poodhalit také naší mladší generaci.

8. ročník - Ametystová třída

nezdarilova.jpg

Mgr. Michaela Nezdařilová
učitelka / 8. ročník - Ametystová třída

Michaela vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, konkrétně pak obory chemie a rodinná výchova. Již během studia začala pomáhat dětem s přípravou do školy a také vyučovat na základní škole. Několik měsíců žila v Německu, kde dále rozvíjela své znalosti němčiny. Po skončení studia zamířila do manažerských pozic.

Po narození vlastních dětí se do studovaného oboru vrátila a znovu se ponořila do učitelství a práce s dětmi. Od roku 2009 provázela žáky a žákyně na druhém stupni základní školy skrz předměty jako jsou chemie a přírodopis, ale i německý jazyk nebo vaření. Stala se také třídní učitelkou a po osm let byla oporou hned několika generacím dětí a mladých dospělých. Na škole pět let působila i jako metodička prevence.

Vždy ji bavily pokusy, zkoumání, rébusy a hlavolamy. Proto v posledních letech absolvovala kurzy zaměřené na badatelskou činnost, techniky výzkumu a strategie rozvoje dětské touhy po bádání a objevování. Navštěvovala i další kurzy, například: Systemický kurz, Kurz kritického myšlení, Kariérní poradenství pro třídní učitele a Kurz T. E. T. – Škola bez poražených. Právě výuka v duchu školy bez poražených se v Michaelině práci stala ideálem i těžištěm její výuky.

Její láskou jsou hory v létě i v zimě. Ve volných chvílích relaxuje při procházkách, běhu a jízdě na kole. Jindy si pak otevře knihu anebo pečuje o zahradu.

Učitelé odborných předmětů

kudejova.jpg

Mgr. Iveta Kudějová
učitelka angličtiny

Po ukončení střední školy a po roční práci v advokátní kanceláři v Českých Budějovicích Iveta na 2 roky odjela pracovat jako au-pair do Anglie a na 8 měsíců do Izraele a započala své studium speciální pedagogiky na VŠ.

S Montessori pedagogikou se seznámila již v průběhu studia a po narození syna se právě touto cestou chtěla vydat. Absolvovala různé semináře v RC Paleček a navštěvovala se synem Montessori dílničky, doma si vyráběla Montessori pomůcky. Po narození dcery s Montessori pokračovali všichni společně.

Studium anglického jazyka Iveta zakončila závěrečnou prací na téma Využití Montessori metody při výuce anglického jazyka a nadále si svoje znalosti prohlubuje v rámci dalšího studia inovativních způsobů vzdělávání.

Naslouchej svému dítěti a využívej jeho nekonečnou moudrost a jeho dokonalé přijetí. Již nikdy v životě tě nebude mít nikdo tolik rád a tolik ti důvěřovat. Již nikdy nikdo o tobě nebude tolik vědět a tolik tě znát....

Zdeňka Jordánová

vosykova.jpg

Mgr. Šárka Vosyková
učitelka angličtiny

Šárka vystudovala učitelství angličtiny a geografie na Univerzitě Ostrava a poté poradenskou psychologii na univerzitě v San Francisku. Komunikace, jazyky a sebepoznání jsou celoživotním posláním. Angličtinu učí přes dvacet let, má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Je lektorkou jógy I. třídy, držitelkou jazykového certifikátu B2 z francouzštiny i němčiny. 

K Montessori pedagogice ji přivedly její tři děti, které prošly Montessori školkou i školou. Do Kouzelných škol přišla po sedmiletém působení v Montessori škole Na Beránku, kde vyučovala anglický jazyk. Šárka také vede kurzy jógy a všímavosti pro děti i dospělé, a pořádá jógové wellness pobyty. V současnosti si dodělává psychoanalytický terapeutický výcvik v Institutu v Opočně.

losova_marketa_1.jpg

Bc. Markéta Losová
učitelka němčiny

S němčinou je v kontaktu již od dětství, kdy se s rodinou odstěhovala do Düsseldorfu. Zde žila 4 roky a navštěvovala místní gymnázium. Po návratu do ČR pokračovala na Rakouské škole v Praze a po maturitě se vydala do Žitavy studovat překladatelství.  V Praze pak složila státní jazykovou zkoušku pro obor překladatelský a několik let pracovala mimo jiné i jako překladatelka a tlumočnice pro různé firmy. Ještě během studia gymnázia jazyk začala i vyučovat a v této činnosti se soustředila především na děti.

Dnes vyučuje jazyky pro jazykovou školu, má zkušenosti i ze soukromé výuky a různých kurzů, například v DDM Praha. Do výuky ráda zapojuje hravost a fantazii dětí i co nejvíce smyslů a těší ji, když jsou hodiny pro děti zábavou i přínosem, protože jazyky rozšiřují naše obzory.

Ten, kdo nezná cizí jazyk, neví nic o svém vlastním.

Johann Wolfgang von Goethe

Jiný jazyk je jiná vize života.

Federico Fellini

metelkova_1.jpg

Bc. Aneta Metelková
učitelka hudební výchovy

Aneta má vystudovaný bakalářský dvojobor Hudební výchova - Sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a momentálně studuje navazující magisterské studium stejných oborů. Od pěti let navštěvovala dětský pěvecký sbor a hru na klavír, a později se začala věnovat i sólovému zpěvu. Zpěv, a hudba obecně, se stal nedílnou součástí jejího života a proto se rozhodla věnovat hudebnímu vzdělávání na vysoké škole, a také se pravidelně zúčastňuje hudebních workshopů. V současnosti zpívá ve 2 sborech a je rovněž sbormistryní pěveckého sboru Kouzlo na naší škole.

neumannova.jpg

Bc. Adéla Neumannová
učitelka tělesné výchovy

Adéla je studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu a Přírodovědecké fakulty na UK – obor geografie. Půl roku studovala v Portugalsku tělesnou výchovu a sport a tělesnou výchovu pro lidi s postižením skrz program Erasmus+. Má pětileté zkušenosti s trénováním dětí všestranných sportovních kroužků a vedením sportovních příměstských táborů. Také vyučuje kroužky a individuální lekce inline bruslení, plavání a lyžování. Vlastní certifikát instruktora vodní turistiky a dříve i působila jako vodácký instruktor.
Dvanáct let závodně hrála volejbal a beachvolejbal. Ve volném čase hodně cestuje, ráda se toulá v přírodě, věnuje se speleologii a čte knihy.