section

Pedagogický tým

Pedagogický tým 1. stupeň

Modrá třída

svobodova.jpg

Mgr. Lenka Svobodová
učitelka / Modrá třída

Vystudovala učitelství 1. st. ZŠ na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ve své praxi působila jako učitelka na základních školách v Českých Budějovicích a v Praze 6. Po ročním pobytu v Rakousku následovala několikaletá odmlka ve školství, kdy se věnovala práci v německy mluvících firmách. Zpět k pedagogice ji přivedly její dvě děti.

V roce 2010-2011 absolvovala Diplomový kurz Montessori, o rok dříve kurz Respektovat a být respektován. Poté prošla pedagogickou praxí v MŠ Montessori na Praze 9, kde se věnovala skupině dětí ve věku od 4-6 let. Ve volném čase jezdí do Krkonoš a cvičí tai chi.

barton.jpg

Michal Bartoň
učitel / Modrá třída

Michal se s Montessori pedagogikou poprvé seznámil již během studií na ČVUT, kdy ve volném čase pomáhal s rozvojovými projekty pro neziskovou organizaci působící u nás i v zahraničí. Po pár letech se pak rozhodl opustit technicky zaměřené obory a začal pracovat s dětmi.

Vystudoval obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Začínal jako asistent v MŠ Speciální v Mladé Boleslavi, poté 3 roky působil jako učitel (později vedoucí učitel) v soukromé mateřské škole v Kosmonosích využívající Montessori pedagogiku. Během tohoto působení zároveň pokračoval v intenzivním doplňování si vzdělání v podobě mnoha akreditovaných Montessori kursů, kurzu první pomoci apod.

V současné době zaměřil pozornost na mladší školní věk a dále se intenzivně vzdělává.

Ve volném čase se věnuje seberozvojovým projektům v rámci aktivit Mužského kruhu a sám vede pravidelné mužské večery ve svém rodném městě.

„Montessori pedagogika si mě získala především tím, jak přirození a sebevědomí lidé z ní přichází. Dnes vidím, že respektující, neinvazivní a partnerský způsob rozvoje a vedení lidí – malých či velkých – je (pro mě) jediný možný.“

Jestliže se dívám do budoucnosti, už před sebou nemám jako dřív lidi, kteří skládají zkoušky a po maturitě přecházejí ze střední školy na vysokou, ale jedince postupující od jednoho stadia nezávislosti k vyššímu vlastní přičinlivostí, silou vůle, čímž se utváří jejich duševní rozvoj.

M. Montessori

skvorova.jpg

Bc. Eva Škvorová
hlavní vychovatelka | asistentka pedagoga / Modrá třída

Eva vystudovala Pedagogiku volného času na Technické univerzitě v Liberci. Své zkušenosti s dětmi získala za více než 30 let působení v nejrůznějších volnočasových organizacích a ve školní družině. Zajímá se o alternativní směry výchovy, absolvovala seminář Respektovat a být respektován a Letní školu pro pedagogy lesních školek, kde Eva v minulosti působila.

Jako dobrovolnice provázela děti v organizaci Zajíček na koni zabývající se hipoterapií a v krizovém centru Dětské vesničky SOS. Je absolventkou kurzů PŠL Práce se skupinou – review, vedoucí dětského kolektivu, kurzu pro pracovníky s mládeží ve volném čase, zdravotník zotavovacích akcí a instruktor lanových aktivit – nízká lana.

Eva má dva dospělé syny, kteří se též zabývají prací s dětmi. Ve volném čase organizuje zážitkové kurzy pro dospívající mládež, zajímá se o přírodu a zdravou výživu.

Poněvadž jsem poznal trýzeň žízně,
vyhloubil jsem studnu, aby z ní mohli i jiní píti.

E. T. Seton

hlouskova.jpg

Bc. Simona Hloušková
asistentka pedagoga / Modrá třída

O Montessori pedagogiku jsem se začala zajímat, když jsem hledala vhodnou formu vzdělávání pro své děti. Chtěla jsem, aby jejich zvídavost, zájem o svět kolem sebe, dále plynule pokračoval. Montessori přístup umožňuje nechat se vnitřně vést, rozvíjet individuální potenciál každého dítěte, a to v prostředí, které posiluje sebeúctu, ale i úctu k druhým.

Studovala jsem na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS) - obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, kde jsem též absolvovala 4letý sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Během studií jsem načerpala první zkušenosti při práci s dětmi – 2 roky jsem vedla s kolegou volnočasové aktivity pro děti hospitalizované v PL Bohnice. V rámci CŽV na Pedagogické fakultě UK jsem roku 2022 získala Osvědčení v programu Vychovatelství a začala pracovat v soukromé MŠ využívající prvky Montessori pedagogiky.

Volný čas ráda trávím v přírodě, poslechem hudby, věnuji se též akvarelové ilustraci a navštěvuji kurzy současného tance.

Oranžová třída

mikova.jpg

Mgr. Dita Miková
učitelka / Oranžová třída

Vystudovala učitelství cizích jazyků, obor německý jazyk a literatura. Po ukončení studia učila na gymnáziu a základní škole němčinu. Poté přišlo delší období samostatné činnosti, kdy působila jako lektorka NJ a překladatelka a tlumočnice pro německý jazyk. Po narození prvního dítěte se Dita začala zajímat o rozličné formy přístupu ke vzdělávání a výchově, jednoznačně jí oslovila metoda Montessori a respektující přístup k dětem a takovou formu vzdělávání i volí pro své děti. Po narození druhého dítěte absolvovala Národní diplomový kurz u Montessori ČR pro děti 0 – 3 roky a pro věk 6 – 12 let. Pracovala v Montessori jeslích s dětmi ve věku 2 – 3 roky, Montessori školce s dětmi ve věku 3 – 6 let a komunitní škole s dětmi mezi 6. a 14. rokem, kde využívají i Montessori principy a pomůcky. Má zkušenost s domácím vzděláváním (1. – 3. třída). Absolvovala mj. kurz Respektovat a být respektován.  Baví ji obecně práce s lidmi, na vzdělávání dětí ji fascinuje pozorovat, jak mohou děti rozkvétat, když se jim dá důvěra, prostor a podnětné prostředí.

Ve volném čase je se svými dětmi, čte, cvičí jógu, a když to jde, tak lyžuje. Zajímá se o aromaterapii a různé možnosti léčení těla i ducha.

veresova_140x180.jpeg

Ing. Mária Verešová
učitelka / Oranžová třída

Vystudovala Technickou univerzitu, Fakultu ekologie a environmentalistiky. Ve své předchozí práci se věnovala ekologii, vlivu lidské činnosti na životní prostředí a lektorské činnosti. Po mateřské dovolené změnila svoje zaměření a věnovala se pedagogické činnosti. Působila například jako lektorka v dětských táborech a jako lektorka jógy. Kromě jógy ji zajímá meditace, příroda a zdravý životní styl. Má ráda pěší turistiku a čtení.

S Montessori pedagogikou se seznámila již při výchově svých dětí a hlouběji po nástupu dětí do školy, všechny se vzdělávají v Montessori programu. V rámci kurzu Asistent pedagoga absolvovala praxi v Oranžové třídě a rok působila jako asistentka pedagoga ve Fialové a Zelené třídě. 

Absolvovala kurz Instruktor jógy, kurzy dětské jógy pro mladší školáky, kurz Asistent pedagoga a rovněž Montessori kurz pro děti. V současné době je frekventantkou Národního diplomového kurzu Montessori pro věkovou skupinu 6 – 12 let. 

Práce s dětmi ji naplňuje, inspiruje a je pro ni nevyčerpatelným zdrojem pozitivní energie. V pedagogické oblasti se neustále vzdělává a zdokonaluje. 

Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě jako svého učitele.

M. Montessori

losova_marketa.jpg

Markéta Losová
asistentka pedagoga / Oranžová třída

Markéta se práci s dětmi a mládeží začala věnovat ještě před dosažením dospělosti. Zajímá se především o volnočasovou pedagogiku, podílela se na organizaci mnoha zotavovacích akcí pro děti a mládež, později je i sama organizovala. Působila jako pedagog v Domě dětí a mládeže, kde vedla kroužky jazykové, výtvarné, taneční i dramatické, má zkušenosti i s výukou jazyků či výtvarné výchovy na ZŠ, kde také vedla školní klub a řadu kroužků. Dnes se věnuje výuce jazyků dětí i dospělých a výtvarným aktivitám. Ráda tráví čas v přírodě, která je její velkou inspirací, stejně jako například tanec, jóga nebo cestování.

brizova_olga_140x180.jpg

Olga Břízová
vychovatelka | asistentka pedagoga / Oranžová třída

Olga pracovala jako asistentka pedagoga a učitelka v mateřské škole. Absolvovala VOŠ  ve Svatém Jánu pod Skálou. Studium jí umožnilo rozšířit a utřídit znalosti z předchozího studia, názorně se seznámit s životním dílem M. Montessori. Po přečtení dostupných knih a vědeckých publikací, týkajících se práce M. Montessori, zjistila, že tento pedagogický směr je jí blízký a cítí to podobně.

Olga studuje Jihočestou univerzitu v Českých Budějovicích obor Pedagogika volného času.

Mezí její zájmy patří četba knih, výtvarná a dekorativní činnost, šití, pěší turistika, návštěva divadla, poslech klasické hudby.

"Na prvním místě je pro mě úcta k dítěti jako k člověku. Jsem velmi ráda, že mohu působit jako asistent pedagoga ve vzdělávacím procesu, kde se uplatňuje Montessori pedagogika. Je to pro mě obrovská příležitost naučit se novým věcem a jsem za ní vděčná."

Fialová třída

friebova.jpg

Mgr. Kateřina Friebová
učitelka / Fialová třída

Katka vystudovala obor Speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Během studia hlídala děti v rodinách. Poté působila jako učitelka v MŠ a vedla výtvarný kroužek. Na rodičovské dovolené se věnovala tvorbě her do přírody pro děti.

Atmosféra ve třídě Kouzelných škol, ji oslovila natolik, že se chtěla dále v tomto směru vzdělávat. Absolvovala seminář Montessori 3 - 6 let a v současné době je frekventatkou Národního diplomového kurzu Montessori pro věkovou skupinu 6 - 12 let. Na Montessori pedagogice se jí líbí respektující přístup k dětem a hravá forma vzdělávání.

Volný čas tráví se svými dětmi. Ráda se prochází přírodou, baví jí kreativně tvořit, šít a hrát společenské hry.

siu.jpg

Mgr. Marie Siu
asistentka pedagoga / Fialová třída

Marie má zkušenosti s vedením dětí už z dospívání z Junáka. Jako au pair se starala o děti ve Francii a Británii. Během studia působila  například jako lektorka environmentální výchovy ve Sdružení Tereza. Na Univerzitě Karlově vystudovala Informační studia a knihovnictví a Sémiotiku. Poté pracovala několik let jako korektorka v médiích.

Mezi její koníčky patří kreslení, tvoření, pečení, jazyky a příroda, ale čas tráví nejvíc se synem, díky kterému objevila respektující přístup ve výchově a Montessori pedagogiku. O Kouzelných školách se dozvěděla přes Montessori kurz, při hledání respektující školy pro vlastní dítě.

mikulova.jpg

Hana Mikulová
vychovatelka | asistentka pedagoga / Fialová třída

Vystudovala střední zdravotní školu se zaměřením na optiku, které se mnoho let profesně věnovala, láska k dětem ji však přivedla do prostředí školství. Nejprve jako pečovatelku v jesličkách a školce, kde se poprvé setkala s Montessori pedagogikou a poté jako asistentku pedagoga přímo v Kouzelných školách.

Tato škola a způsob výuky ji tak nadchnul, že se rozhodla ho studovat a následovat dál.
Úspěšně absolvovala kurz pro asistenty pedagoga a v současné době se věnuje studiu Vychovatelství na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu.

Hraje na zobcovou flétnu a ve volném čase se věnuje tanci, malování a různým druhům cvičení s vlastním tělem.

Montessori pedagogiku jsem si oblíbila z toho důvodu, že dává vyniknout talentu každého dítěte a učí ho stát se samostatným a vědomým si kvalit svých i ostatních. Přístup "respektovat a býti respektován" je způsob myšlení, který je blahodárný nejen ve školství, ale i v celém lidském životě."

Žádný učitel nemůže všechny děti naučit všechno, ale může se pokusit učinit je šťastné.

Ludvík Zimčík

Zelená třída

havlikova.jpg

Mgr. et Mgr. Renata Havlíková
učitelka / Zelená třída

Renata v červnu 2008 ukončila studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s aprobací Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V říjnu téhož roku se začala věnovat studiu jednooborové Psychologie a začátkem roku 2012 zahájila studium anglického jazyka na anglickém jazykovém institutu na univerzitě v Ohiu ve Spojených státech.

Při studiu se dobrovolně věnovala asistentské činnosti a jako stážista také navštěvovala Krizové centrum pro děti a rodinu v Českých Budějovicích, kde se pod vedením odborných pracovníků obohacovala o nové zkušenosti a dobrovolně se podílela na realizacích nabízených programů.

Renata v roce 2010 započala Sebezkušenostní výcvik psychoterapeutických a poradenských dovedností. Také se věnuje činností lektora pro práci s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování. Respektujícím a partnerským přístupem se orientuje na osobnostní rozvoj a růst jedince, kde klade důraz na skutečné potřeby a praktickou využitelnost získaného. V současné době studuje na pedagogické fakultě UK Výchovné poradenství.

Renata je absolventkou Národního diplomového kurzu Montessori. Práce v Kouzelných školách ji velice těší neboť jde cestou, která je jí velice blízká. K jejím osobnostním vlastnostem patří především zodpovědnost, empatie, loajalita a také smysl pro humor.

„Montessori pedagogika je mi blízká především svým respektujícím a přátelským přístupem k osobnosti dítěte. - Učitel se tu stává rovnocenným partnerem, respektující individuální vývojová období dítěte, kterému pomáhá na jeho cestě objevování a učení, tak aby se samo mohlo rozvíjet podle svých potřeb.“

simackova.jpg

Hana Šimáčková
asistentka pedagoga / Zelená třída

Vystudovala obor učitelství pro MŠ na Střední pedagogické škole v Kroměříži. Intenzivně se zajímá o změny ve školství v ČR a ve světě (svobodné učení, Summerhill, Sudbury Valley school, montessori, waldorf, unschooling). Ve volném čase ráda čte, poslouhá hudbu, chodí do přírody. Má ráda veškeré tvoření - z papíru, dřeva, šítí, pletení, kreslení.

Umožnit dětem žít ve svobodě znamená umožnit jim žít v lásce. A pouze láska může zachránit svět.

A. S. Neill

pospichalovam.jpg

Martina Pospíchalová
vychovatelka | asistentka pedagoga / Zelená třída

Vystudovala polygrafickou školu a dříve pracovala jako grafik v redakcích časopisů. Během mateřské dovolené poznala, jak moc je pro ni důležitá souhra s dětmi. Učit je hrou, dát jim poznat co nejvíce možností, vyzkoušet si různé činnosti a rozvíjet je. Proto si jako další pracovní dráhu vybrala práci s dětmi a chce se dále v této oblasti rozvíjet

Ve volném čase ráda cestuje po moři i horách. S manželem se věnují vysokohorské turistice. Odpočívat jezdí na chatu s knížkou v ruce.

Pedagogický tým 2. stupeň

Křištálová třída

tomesova.jpg

Mgr. Kateřina Tomešová
učitelka / Křištálová třída

Po magisterském studiu na vysoké škole pedagogické vedly Katčiny první profesní kroky nejprve do korporátního nadnárodního byznysu, poté do neziskového sektoru a později i do dalších vedoucích manažerských pozic. V pozdějších letech s narozením vlastních dětí přišel ale impuls  k návratu do oboru, který původně studovala - k učitelství, k práci s dětmi a ke vzdělávání dospělých. Od roku 2010 procházela postupně studiem národních diplomových kurzů montessori pedagogiky (pro všechny věkové kategorie dětí (0 -15 let) a přes své profesní působení v neziskovém sektoru (jako lektorka montessori pedagogiky pro dospělé) se Katka později vrátila i do základního školství, kde na pozici učitele a průvodce působí již od roku 2014.

"Z Montessori pedagogiky mne nejvíce oslovuje oblast matematiky, geometrie a kosmické výchovy. V novém, kreativním, prožitkovém a hravém pojetí výuky vidím cestu a způsob, jak pomoci jakémukoliv dítěti překonat bariéry strachu a obav z toho, zda učení a jeho obsah zvládne. Je krásné vidět, jak pečlivě promyšlený, elegantní a barevný montessori materiál společně s respektujícím individuálním přístupem učitele pomáhá nejen dětem (ale i dospělým) objevovat krásu a rozmanitost světa čísel, tvarů a dalších jevů, které nás v každodenním životě obklopují. Při správně zvoleném přístupu, podpoře vnitřní motivace a rozvoji osobních kvalit si tak každé dítě v průběhu studia na základní škole  dokáže najít svou vlastní cestu k oboru, kterému se jednou bude s nadšením profesně věnovat. Velice totiž souzním s myšlenkou, že pojem "učení" se opravdu netýká jen a pouze „školního vzdělávání, získání profesní odbornosti a diplomu“, ale že proces učení  jako takový tvoří svojí podstatou přirozený základ našeho vlastního života . Života, který si přejeme prožít v co největší radosti, klidu, lásce a spokojenosti. Stejně jako naše děti."

hrebecka.jpg

Anežka Hřebecká
asistentka pedagoga / Křištálová třída

Většinu svého života se Anežka zajímá o práci s dětmi. K tomu jí velmi pomohl skautský dívčí oddíl, jehož členkou je od malička a na jehož vedení se podílí již osmým rokem. Velkou roli v jejím životě hraje alternativní pedagogika, se kterou se v různých směrech setkává již od mateřské školy. Chodila do mateřské a základní školy Archa, která mimo jiné pracuje z velké části s prvky Montessori pedagogiky a poté vystudovala střední školu Waldorfské lyceum v Praze. Po maturitě zamířila na studium historie. Stále více u Anežky ale převládal zájem se intenzivněji věnovat práci s dětmi, takže studia historie zanechala a nyní se hlásí na pedagogickou fakultu.

Mezi její velké zájmy patří především pobyt v přírodě a hudba, které se věnuje především skrze sborový zpěv a hru na kytaru.

Rubínová třída

nezdarilova.jpg

Mgr. Michaela Nezdařilová
učitelka / Rubínová třída

Michaela vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, konkrétně pak obory chemie a rodinná výchova. Již během studia začala pomáhat dětem s přípravou do školy a také vyučovat na základní škole. Několik měsíců žila v Německu, kde dále rozvíjela své znalosti němčiny. Po skončení studia zamířila do manažerských pozic.

Po narození vlastních dětí se do studovaného oboru vrátila a znovu se ponořila do učitelství a práce s dětmi. Od roku 2009 provázela žáky a žákyně na druhém stupni základní školy skrz předměty jako jsou chemie a přírodopis, ale i německý jazyk nebo vaření. Stala se také třídní učitelkou a po osm let byla oporou hned několika generacím dětí a mladých dospělých. Na škole pět let působila i jako metodička prevence.

Vždy ji bavily pokusy, zkoumání, rébusy a hlavolamy. Proto v posledních letech absolvovala kurzy zaměřené na badatelskou činnost, techniky výzkumu a strategie rozvoje dětské touhy po bádání a objevování. Navštěvovala i další kurzy, například: Systemický kurz, Kurz kritického myšlení, Kariérní poradenství pro třídní učitele a Kurz T. E. T. – Škola bez poražených. Právě výuka v duchu školy bez poražených se v Michaelině práci stala ideálem i těžištěm její výuky.

Její láskou jsou hory v létě i v zimě. Ve volných chvílích relaxuje při procházkách, běhu a jízdě na kole. Jindy si pak otevře knihu anebo pečuje o zahradu.

Učitelé jazyků

kudejova.jpg

Mgr. Iveta Kudějová
učitelka angličtiny

Po ukončení střední školy a po roční práci v advokátní kanceláři v Českých Budějovicích Iveta na 2 roky odjela pracovat jako au-pair do Anglie a na 8 měsíců do Izraele a započala své studium speciální pedagogiky na VŠ.

S Montessori pedagogikou se seznámila již v průběhu studia a po narození syna se právě touto cestou chtěla vydat. Absolvovala různé semináře v RC Paleček a navštěvovala se synem Montessori dílničky, doma si vyráběla Montessori pomůcky. Po narození dcery s Montessori pokračovali všichni společně.

Studium anglického jazyka Iveta zakončila závěrečnou prací na téma Využití Montessori metody při výuce anglického jazyka a nadále si svoje znalosti prohlubuje v rámci dalšího studia inovativních způsobů vzdělávání.

Naslouchej svému dítěti a využívej jeho nekonečnou moudrost a jeho dokonalé přijetí. Již nikdy v životě tě nebude mít nikdo tolik rád a tolik ti důvěřovat. Již nikdy nikdo o tobě nebude tolik vědět a tolik tě znát....

Zdeňka Jordánová

vosykova.jpg

Mgr. Šárka Vosyková
učitelka angličtiny

Šárka vystudovala učitelství angličtiny a geografie na Univerzitě Ostrava a poté poradenskou psychologii na univerzitě v San Francisku. Komunikace, jazyky a sebepoznání jsou celoživotním posláním. Angličtinu učí přes dvacet let, má zkušenosti s výukou všech věkových kategorií. Je lektorkou jógy I. třídy, držitelkou jazykového certifikátu B2 z francouzštiny i němčiny. 

K Montessori pedagogice ji přivedly její tři děti, které prošly Montessori školkou i školou. Do Kouzelných škol přišla po sedmiletém působení v Montessori škole Na Beránku, kde vyučovala anglický jazyk. Šárka také vede kurzy jógy a všímavosti pro děti i dospělé, a pořádá jógové wellness pobyty. V současnosti si dodělává psychoanalytický terapeutický výcvik v Institutu v Opočně.

Učitelé hudební výchovy

metelkova_1.jpg

Bc. Aneta Metelková
učitelka hudební výchovy

Aneta má vystudovaný bakalářský dvojobor Hudební výchova - Sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a momentálně studuje navazující magisterské studium stejných oborů. Od pěti let navštěvovala dětský pěvecký sbor a hru na klavír, a později se začala věnovat i sólovému zpěvu. Zpěv, a hudba obecně, se stal nedílnou součástí jejího života a proto se rozhodla věnovat hudebnímu vzdělávání na vysoké škole, a také se pravidelně zúčastňuje hudebních workshopů. V současnosti zpívá ve 2 sborech a je rovněž sbormistryní pěveckého sboru Kouzlo na naší škole.