section

Školní jídelna

Jídlo je do školní jídelny dováženo z provozovny ERTUS.CZ, spol. s r.o. - Postupická 3150/4, Záběhlice, Praha 4.

Objednávání jídel

Strava se objednává v systému na každý jednotlivý den, neobjednaní stravy znamená, že strávník nemá na stravu nárok.

Objednávky a odhlášky jídel je možné realizovat vždy do 14:30 hodin pracovního dne předcházejícímu dni odběru stravy.

Tzn. např.: pondělní stravu je nutné objednat nebo odhlásit nejpozději v pátek do 14:30 hodin a celá sobota a neděle je jako pátek po 14:30.

Odpovídající částka Vašeho kreditu je blokována podle odpovídající ceny a počtu Vámi objednaných jídel na budoucí období.

Částka za stravu je reálně stržena v době odběru stravy (pokud není v dohodnutém termínu strava včas odhlášena).

Je nutné udržovat na kontě dostatečný kredit, aby strávník mohl stravu objednat a systém objednávku akceptoval. Při platbě je nutné zadat správně variabilní symbol strávníka.

Doporučení pro rodiče

Pro bezproblémové zajištění dostatečného kreditu je rodičům doporučeno platit stravné 1 x měsíčně, nejpozději do 25. dne měsíce před měsícem, kdy bude odběr stravy probíhat. Částka za jednotlivý oběd je uvedena na přihlášce. Počet stravovacích dní je dle aktuálního průběhu školního rozvrhu. Finanční přeplatky za stravné budou jednorázově vráceny na účet strávníka neprodleně během letních prázdnin.

Návod na používání aplikace e-jídelníček

Přihlášení/Registrace

Pro vstup do e-jídelníčku se přihlásíte (zaregistrujete) svým platným e-mailem a heslem, které si zvolíte sami. Po potvrzení e-mailu naším systémem si ke svému uživatelskému účtu připojíte strávníka zadáním:

  • čísla jídelny – pokud ho neznáte, najděte si jídelnu v sekci JÍDELNÍČEK tam je uvedeno, vyhledávání funguje fulltextově,
  • přihlašovacího jména strávníka – je stejné jako jste používali na minulé verzi,
  • pinu – je stejný jako jste používali na minulé verzi.

Můj účet

Po připojení strávníka se aktivují informační panely, ve kterých najdete vše potřebné o vaší jídelně, rychlý přehled údajů o strávníkovi, odkaz pro objednávání stravy, sledování finančních pohybů a přehled objednaných jídel.

V menu svého účtu můžete měnit nastavení, jestli se mají zobrazovat v jídelníčku alergeny.

Jídelníček

Pod odkazem jídelníček naleznete, pokud jste přihlášeni, jídelníček své jídelny. Uživatelé, kteří nejsou přihlášeni, mohou svou jídelnu vyhledat pomocí fulltextového vyhledávání.

Kontakt

ERTUS – školní jídelny, spol. s r.o.
se sídlem  Americká 517/7, 120 00 Praha 2
IČ:  26477475
DIČ:  CZ26477475
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 84807

jídlo je dováženo z provozovny:
ERTUS.CZ, spol. s r.o. - Postupická 3150/4, Záběhlice, Praha 4.

Kontaktní osoba: 

Pavlína Janásová tel.: 776 656 131, jidpost@seznam.cz
Pavel Coch, jednatel společnosti, 777 774 462, pavel.coch@ertus.cz

číslo účtu školní jídelny: 000043-2908550247/0100