Zprávy

Poděkování MŠMT Kouzelným školámPoděkování MŠMT Kouzelným školám
18.11.2020  MŠMT nám poděkovalo za dopis a vyjádřenou podporu. Náš podnět byl zohledněn při uvolňování mimořádných opatření. Od 18. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol a zároveň také žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku.
Rok