section

Finančně gramotná a podnikavá škola

Naši pedagogové absolvovali semináře zacílené na rozšíření finanční gramotnosti  a  na metodiku předávání tohoto tématu dětem. Získali jsme statut Finančně gramotná škola (akreditováno MŠMT) a obdrželi bronzový certifikát.

Kromě předávání informací v běžné výuce připravujeme pro děti také semináře a celodenní workshopy.