section

Matematika

  1. Kvantita a symboly od 0 do 10
    V této skupině se dítě učí ta čísla, která jsou nutná k pochopení desítkové soustavy. V té není potřeba vyšší číslice než 9. Po devítce se mění jen řád, hodnota tedy závisí na umístění číslice. Číslice 0-9 jsou základními elementy světa čísel, protože lze s nimi vyjádřit jakkoli vysoké číslo.
  2. Seznámení s desítkovou soustavou, čísla 1 – 9 999
    V této skupině se děti zabývají vícecifernými čísly a mají potřebu rozumět souvislostem mezi nimi. Jde opět o propojování množství a slova, kvantity a symbolu. Žáci v této oblasti pracují s konkrétním a názorným materiálem, tvoří vícemístná čísla, učí se principu přechodu řádů a čísla spojují v číselné řady.
  3. Matematické operace – sčítání, odčítání, násobení a dělení
    Materiály této skupiny dávají dítěti možnost opakovaně procvičovat jednotkové kombinace a malou násobilku ve čtyřech početních úkonech a naučit se je nazpaměť. Tyto základní početní úkony jsou označeny barvami: červená – sčítání, zelená – odčítání, žlutá – násobení, modrá – dělení. Aby byla nabídka bohatá, existuje vždy více druhů úkolů, které slouží ke stejnému účelu, pochopit princip operace a naučit se postupně od konkrétních početních operací až k abstraktnímu počítání (utváření početních spojů).

Dále se děti učí matematické operace s velkými čísly na perlovém materiálu, známkové hře, počítadle atd. Do oblasti matematiky patří i práce se zlomky, desetinnými čísly, mocninami a rozsáhlá oblast geometrie.

Foto