Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

31.08.2021

Zahájení školního roku 

S dětmi se ve škole sejdeme 1. září. Vstup do budovy školy je možný od 8:00 hodin. Program ve třídách začíná v 8:30 a končí v 10:00. První školní den, 1. září ještě nefunguje školní družina ani se nevydávají obědy ve školní výdejně. 

Podle rozhodnutí MŠMT proběhne na začátku září ve školách preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě. Děti budou testovány v budově naší základní školy – přímo ve třídách. První testování všech žáků proběhne hned 1. září. Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Forma testování zůstává stejná jako v minulém školním roce, děti se testují samy pod dozorem pedagogů, přítomnost rodičů je možná. Testy jsou antigenní. 

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. 

Ve školním roce 2021/2022 bude nutné dodržovat zvláštní hygienická pravidla, která se podle epidemiologické situace mohou v průběhu roku měnit. Rodiče žáků o nich budou informováni prostřednictvím webových stránek školy a obvyklými kanály elektronické komunikace.

Třídní schůzky v září 

Společně se potkáme na třídních schůzkách v druhém zářijovém týdnu. Třídní schůzky budou v tyto dny:

7. září od 17:00 hodin – 1., 2. a 3. ročník – modrá i oranžová třída + 4. a 5. ročník – fialová třída

8. září od 17:00 hodin - 4. a 5. ročník – zelená třída a 6. ročník